« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Svazek obcí "Úvalsko" ROZPOČET 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí "Úvalsko" ROZPOČET 2024
Svazek obcí "Úvalsko"
ROZPOČET 2024
<br> Příjmy 2024
<br> OdPa položka popis rozpočet
<br> 4121 neinvestiční přijaté transfery 1 000 000,00
<br> 4216 Ostatní invest.dotace -
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 21 466 428,00
<br> 4222 dotace 21 466 428,00
<br> 2321 2132 nájemné 240 000,00
<br> 6310 2141 příjmy z úroků 500,00
<br> 8115 -
<br> 8123 úvěr -
<br> CELKEM 44 173 356,00
<br> Výdaje 2024
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00
<br> 2310 5029 Ostatní platby -
<br> 2310 5031 sociální pojištění -
<br> 2310 5032 zdravotní pojištění -
<br> 2310 5137 DHM -
<br> 2310 5154 elektrická energie -
<br> 2310 5139 nákup materiálu 5 000,00
<br> 2310 5164 nájemné -
<br> 2310 5166 konzultační a por.služby -
<br> 2310 5171 opravy 200 000,00
<br> 2310 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00
<br> 2310 5172 Programové vybavení 30 000,00
<br> 2310 5173 Cestovné -
<br> 2310 5179 Ostatní nákupy -
<br> 2310 6349 splátka úvěru 21 466 428,00
<br> 2310 5361 nákup kolků
<br> 2321 6121 stavba 100 000,00
<br> 2310 6121 Budovy,haly 22 226 528,00
<br> 2310 6130 pozemky -
<br> 6171 5169 nákup služeb -
<br> 6310 5141 úroky -
<br> 6310 5163 služby peněžních ústavů 5 000,00
<br> 6409 5362 daň 400,00
<br> 8115 -
<br> CELKEM 44 173 356,00
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Scháleno a vyvěšeno

Načteno

edesky.cz/d/8065057


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz