« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 3/2023 - OZV o stanovení obecního systému odpad. hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV-o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf
:.<.> : SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ ===.<.> ::: íjilNISTERSTVO VNITRA : územních samosprávných celků 3333: CESKÉ REPUBLIKY aněkterých správních úřadů
<br>.o o o o o o o o.<.>.=
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1289339113
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro—vkladatele/chybyiřoznameni-o-vyhlasení-pravního—predpisu
<br> vkladatel: Obec Těškovice (ID DS: 2rkach,IČO: 00535117)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 3/2023
<br> Název právního předpisu: o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Datum vydání právního předpisu: 20 12.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích- š 14- za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Účinnost právního předpisu: 01.01.2024
<br> Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 4/2001: Obecně závazná vyhláška obce Těškovíce č.4/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů:21.12.202310:26
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ní <.>
<br> ws o š/ fab Ulf? c —,__ WC (???Ážmfj
<br> L
<br> / : PšČF-í [.lc'rů; __.<.> ______.„__.t [ 1 v ? \L it |\ „\ „ <.>
<br> l ? ú mean?; 22 „U) 1 POČET PŘÍLOH: __ 79b! “] mm „_ rak/ran
<br> ;
<br> https://sbirkapp.gov.cz/ SPPUW3752HJ7ETJO Strana 1 sbirkausc©mvcr.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz