« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výhled rozpočtu 2.pdf
Rozpočtový výhled obec Železná v tis.Kč
<br> v tis <.>
<br> Rozp <.>
skladba
<br> ROK Skutečnost
<br>
k 30.10.2023
<br> 2024 2025
<br> Příjmy:
<br> Třída 1 Daňové příjmy 5 082
<br>
6 547
<br>
6 700
<br> Třída 2 Nedaň.př.887 1000 1005
<br> Třída 3 Kapitálové př.0 0 0
<br> Třída 4 Přijaté transfery 101 102 103
<br>
<br>
Příjmy celkem 6 070
<br>
7 649 7 808
<br> Výdaje:
<br> Třída 5 Běžné/neinv.výdaje 3 479
<br>
6 649 6 700
<br> Třída 6 Kapitálové/inv.výdaje 0
<br> Výdaje celkem 3 479 6 649 6 700
<br> Přebytek/schodek 2 591 1 000 1 008
<br>
<br> Financování:
<br> Třída 8 Úvěry dlouhodobé 697 697 697
<br>
<br> Financování celkem
<br>
<br> Rozpočtový výhled obce Železná schválený ZO dne 18.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Správce rozpočtu: starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/8020750


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz