« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Rozpočet na rok 2024 obce Železná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet Železná 2024.pdf
Licence: D6QQ
<br> Rozpočet na rok 2024
<br> Obec Železná
<br> Železná 28 266 01 Železná
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Návrh 2024 Schválený 2023 Plnění 31.10.2023
<br> a b 1
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky
<br> 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob
<br> 0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj <.>
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> 0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z <.>
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů
<br> 0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z
<br> 0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků
<br> 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her
<br> 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 0000 Bez ODPA
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 63996399 Ostatní finanční operace
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
<br> a b návrh rozpočtu 2024 1schválený 2023 plnění 10/ 2023
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 3113 Základní školy
<br> 3421 Využití volného času dětí a mlá...

Načteno

edesky.cz/d/8020749

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz