« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Oznámení - záměr pronajmout část pozemku parc. č. 542/1 v k.ú. Horoušany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - záměr.pdf
OZNÁMENÍ
<br> Obec Horoušany oznamuje
<br> v souladu s ust.© 39 odst.1 zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr pronajmout
<br> část pozemku parc.č.542f1 v k.ú.Horoušany ve vlastnictví obce Horoušany,konkrétně pak část o výměře cca 4,6 m2 <,>
<br> s umístěním podle přiloženého situačního plánku,předem známému zájemci společnosti Zásilkovna s.r.o <.>,IČO: 28408306,se sídlem Českomoravská 24081131,Libeň,190 00 Praha 9,a to za účelem umístění 1 ks Z-BOXu (automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb) <.>
<br> Podle ust.š 39 odst.1 zákona o obcích je možné se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své.případné nabídky,a to písemně na adresu obce Horoušany,nejpozději však do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Podrobnější informace týkající se tohoto záměru podá paní XXXXXX XXXXXXXX,starostka obce
<br> Horoušany (tel.: ??X 421 832).Taťášjáí
<br> starostka obce Horoušany Příloha: Situační plánek
<br> Vyvěšeno: 1 L.12.2023
<br> Sejmuto: [,'2_ [1.1„ 2921 <.>
<br> prů:
<br> Základní ' Mapy.cz
<br> 14,12,2313:11 W „E.:1 i? a? a „a a a,š ?; až “" rn N "D a? Š 1.<.> Q na
<br> "3 »».<.> :,3 o o: ZEI'Ená Zeíe - na i? a“
<br>,<.> 2 $ Na Nava abraam.ra
<br> '“! „s :o % a.f:“ že“ :? a) 'G = \n! »u:.c: != _: "€ 10.:: AFPHCČ.c: :
<br> =Slre&id=144506&ds=2ůx=14,7243118&y=50.0983221&z=19
<br> htips:!lmapy.czfzakladní?q=Horoušany Na návsí&source

Načteno

edesky.cz/d/7999988


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz