« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu_ozv o místním poplatku ze psů.pdf
Strana 1SPPIEBAJA7W2ENUChttps://sbirkapp.gov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1285134675
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Obec Horoušany (ID DS: y94am6p,IČO: 00240206)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 2/2023
<br> Název právního předpisu: O místním poplatku ze psů
<br> Datum vydání právního předpisu: 29.11.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - ze psů
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů
<br> Účinnost právního předpisu: 01.01.2024
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 13.12.2023 11:44
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
Obecné závazná vyhláška obce Horoušany o místním poplatku ze psů.pdf
Obec Horoušany Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horoušany o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 29.listopadu 2023 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.5651990 Sb <.>,o místních poplatcích.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s 510 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> (1) (2) (3)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení Obec Horoušany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Poplatkovym obdobím poplatku je kalendářní rekl <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad?
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> Poplatek ze psů plati držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášené nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník*'); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušně podle svého místa přihlášení nebo sídla?
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců?
<br> Čl.3
<br> Ohiašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon?
<br> Dojde-Ii ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala?
<br> či.4 Sazba pepiatku Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
<br> a) za jednoho psa 250 Kč <,>
<br> 15 2 odst,5 zákona o místních poplatcích
<br> 2% 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 2% 2 odst,“i a 4 zákona o místních poplatcích
<br> 4% 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 55 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
<br> sš 14a odst.4 zákona o místních poplatcích
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz