« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Oznámení o výši Regionální ceny platné od 1. ledna 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_regionalni_ceny.pdf
© VAK Beroun
<br> DATOVOU SCHRÁNKOU
<br> Obec Železná
<br> Železná 28
<br> Vaše značka/ze dne: 266 01 Beroun Naše značka: 0231„37155
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: jana.sulcova©vakberoun.cz
<br> Datum: 6.12.2023
<br> Oznámení o výši Regionální ceny platné od 1.ledna 2024
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> dovolujeme si Vám oznámit,že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s.po projednání s hlavními akcionáři schválilo úpravu regionální ceny vody pitné
<br> k 1.1.2024.Platnost do 31.12.2023 * __ Regionální XXXX XXX DPH vč.XX% DPH bez DPH vč.XX% DPH Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 (Ženám dOC'áVkU 1m3 62,05 68,26 71,20 79,24 pltne vody
<br> Cena pitné vody 71,20 Kč/m3 bez DPH se dělí na 2 složky ceny takto:
<br> Od 1.1.2024-f"7; --,oa 1114292.<.> bez DPH,vč„ 120/5: pohyblivá složka v Kč/m3 65,75 ' _ “23,64
<br> Regionální cena (dvousložkové forma)
<br> Pevná složka pro nejmenší vodoměry v Kč/rok ' “5,092 610,40
<br> Výše pevné složky se nemění.Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě na našem webu www.vakberoun.cz
<br> S pozdravem
<br>.i:.<.>.<.>.<.> :::: ';.<.>.<.> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX XXXX.XX._„:_=.<.> ::=š=_ finanční ředitelka -"-"Ě*E.Í.ĚÍ šgfešfjšfššřž Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.;:Ši'" šáíliig'izž: 5:52:14
<br> ;:šš=.h.zn:-i;.:.:.ž.:':=;š:.t „ ' <.>
<br>.<.>.<.>.<.> _ fi— ' E—šsššší'iigš'.<.>.<.> l-=.=.<.> ;r:rm" ' ;.'a.',<.> v 'i:.<.> *' <.>
<br> co.<.>.u ".I u n!.:
<br> Vodovodya kanalizace Beroun a.s._ ' “[T] +420 311 747 111 - zák l ká Ii ka: Mostnikovská 255/3; Bernun- Závodí Éčížazíígsííws [E] vakberounalvakberounxz azn ; V; *,<.>.<.>.<.> _ 266 01 Beroun - ' [l]www.vakberoun.cz \“.80 10 663 Náš; voda Nas ZIVOÍ <.>
<br> Společnost zapsaná v obchodním relstříku,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 2378

Načteno

edesky.cz/d/7991584

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz