« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení RESTART

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-MMR_1363.zip [ZIP, 642KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo ministerského rady v oddělení RESTART
<br>
<br> Č.j.: MMR-83253/2023-94
<br> Datum: 7.prosince 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_1363,ministerského rady v oddělení RESTART,v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Ostravě,Mostě,Karových Varech nebo v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční
a obdobné fondy
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · Zpracovávání návrhů celostátních programů,projektů a priorit pro využití prostředků EU,ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraničí,tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie,ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů,vyhodnocování a kontroly;
<br> · implementace a sledování trendů vládní strategie Restart do činnosti oddělení;
<br> · participace a koordinace na řízení procesu hospodářské restrukturalizace
v kontextu strategického rámce Strategie RE:START na národní úrovni;
<br> · koordinace a implementace naplňování opatření Souhrnných akčních plánů Strategie RE:START na národní úrovni a komunikace s příslušnými resorty;
<br> · koordinace a příprava aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce Strategie RE:START na národní úrovni a zajištění komunikace se stakeholdery dle implementačních zásad;
<br> · vyhodnocování pr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz