« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 05.12.2023 11:03:10 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D48 č. j. MD-40245/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D48 č. j. MD-40245/2023-930/4 ze dne 4. 12. 2023 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín–Rybí, etapa 1, Změny DIO v úseku A i B“.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-40245_2023-930_4.pdf
p
<br> r
<br> o
<br> p
<br> u
<br> s
<br> t
<br> e
<br> k
<br> p
<br> r
<br> o
<br> p
<br> u
<br> s
<br> t
<br> e
<br> k
<br> D
<br> N
<br>
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br> b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> p
<br> r
<br> o
<br> p
<br> u
<br> s
<br> t
<br> e
<br> k
<br> p
<br> r
<br> o
<br> p
<br> u
<br> s
<br> t
<br> e
<br> k
<br> D
<br> N
<br>
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br> b
<br> e
<br> t
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 2
<br> 5
<br> 4
8
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> cs
<br> OBJEDNATEL
<br> 140 00 Praha 4
<br> ZHOTOVITEL
<br> COLAS CZ a.s <.>
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-40245/2023-930/4 <.>
<br>
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 6
0
0
<br> m
<br> 6
0
0
<br> m
<br> 8
0
0
m
<br> 8
0
0
m
<br> 2
0
0
0
m
<br> 2
0
0
0
m
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> cs
<br> OBJEDNATEL
<br> 140 00 Praha 4
<br> ZHOTOVITEL
<br> COLAS CZ a.s <.>
<br>
<br> I
<.>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
0
<br> <,>
8
<br> 6
<br> 4
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> <,>
1
<br> 0
<br> 0
<br> )
<br> k
m
<br>
4
<br> <,>
7
<br> 6
<br> 3
<br>
4
<br> 1
<br> S
<br> O
<br>
1
<br> 0
<br> 2
<br>
-
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
R
<br> 4
<br> 8
<br>
K
<br> M
<br>
4
<br> <,>
7
<br> 6
<br> 3
<br>
-
<br> 5
<br> <,>
9
<br> 0
<br> 0
<br> I
<.>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
0
<br> <,>
8
<br> 6
<br> 4
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> <,>
1
<br> 0
<br> 0
<br> )
<br> S
<br> O
<br>
1
<br> 0
<br> 1
<br>
-
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
R
<br> 4
<br> 8
<br>
K
<br> M
<br>
0
<br> <,>
8
<br> 6
<br> 4
<br>
-
<br> 4
<br> <,>
7
<br> 6
<br> 3
<br> k
<br> m
<br>
5
<br> <,>
9
<br> 0
<br> 0
<br>
0
<br> 0
<br> I
<.>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
(
K
<br> M
<br>
0
<br> <,>
8
<br> 6
<br> 4
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> <,>
1
<br> 0
<br> 0
<br> )
<br> S
<br> O
<br>
1
<br> 0
<br> 2
<br>
-
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
R
<br> 4
<br> 8
<br>
K
<br> M
<br>...
MD-40245_2023-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01E78G9*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-40245/2023-930/4
MD/40245/2023/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČO 416 02 901,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno
(dále jen „žadatel“),doručeného dne 27.11.2023,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <,>
Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-201934-2/OBP-2023
ze dne 1.12.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> dálnici D48 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín–Rybí,etapa 1,Změny DIO v úseku A i B“ <.>
<br> Termín: 22.12.2023–31.3.2024,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je stejnojmenný projekt přechodné úpravy provozu
(GEFAB CS,spol.s r.o <.>,10/2023) v rozsahu příloh č.2.1 až č.2.4 (úsek A) a č.2.1 až č.2.5
(úsek B) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 jsou dokončovací práce
v ...

Načteno

edesky.cz/d/7978423

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz