« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO vrchního ministerského rady –koordinátor/koordinátorka implementace Národního plánu obnovy, odbor správy programů, MMR_957

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-MMR_957.zip [ZIP, 600KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo NPO vrchního ministerského rady –koordinátor/koordinátorka implementace Národního plánu obnovy,odbor správy programů,MMR_957
<br>
<br> Č.j.: MMR-81117/2023-94
<br> Datum: 4.12.2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_957,vrchního ministerského rady – koordinátora/koordinátorky implementace Národního plánu obnovy,odbor správy programů,v oddělení řízení NPO
v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
<br>
<br> 38 Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční
a obdobné fondy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · podílí se na koordinaci implementace Národního plánu obnovy (NPO) na Ministerstvu pro místní rozvoj v rozsahu komponent ve vlastnictví MMR;
<br> · spolupracuje na zajištění komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu,auditním orgánem a Evropskou komisí ve věcech implementace NPO na MMR;
<br> · připravuje metodické nastavení procesů realizace NPO na MMR,včetně nastavení monitorovacích a informačních nástrojů;
<br> · zajišťuje metodickou podporu implementace komponent NPO,evidenci plnění milníků / cílů a jejich vykazování vůči dalším aktérům NPO,zejména Ministerstvu průmyslu a obchodu a Evropské komisi;
<br> · spolupracuje na přípravě výzev k podávání žádostí o podporu z NPO a na vyhlašování těchto výzev v MS2014+;
<br> · Spolupráce na řízení rizik realizace komponent NPO na MMR <.>
<br> 2.Údaje o složkách platu
<br> Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje ve...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz