« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení NIPEZ, odbor strategií práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_424

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[, 0KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení NIPEZ,odbor strategií práva a elektronizace veřejných zakázek,MMR_424
<br>
<br> Č.j.: MMR-80686/2023-94
<br> Datum: 1.prosince 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_424,vrchního ministerského rady v oddělení NIPEZ,v odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 37 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · správa modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ);
<br> · metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek v oblasti elektronizace zadávání;
<br> · spolupráce při tvorbě koncepce veřejného investování v oblasti uveřejňování a použití informačních technologií;
<br> · spolupráce při implementaci strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek;
<br> · spolupráce na projektech eGovernment;
<br> · zpracování statistických výstupů a analýz v oblasti veřejného zadávání <.>
<br> 2.Údaje o složkách platu
<br> Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 14.platové třídy <.>
<br>
<br> 2.1 Platový tarif
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34.840 Kč do 51.530 Kč <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz