« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Vyrozumění o shromáždění podkladů pro rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RZP-340500-2023-504974.pdf 150,56 kB
šmepzzu23b1llfzIœ
<br> Magistrát města Plzně
živnostenský úřad
306 32 Plzeň,Tylova 36
<br> Stavitelství Archman s.r.o <.>
Nerudova 1404/5
301 00,Plzeň
<br> Č.j.: MMP/504974/23
Sp.značka: SZ MMP/341359/23
<br> Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
Fax: XXX XXX XXX
<br> Vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí
<br> Magistrát města Plzně,Živnostenský úřad,Vám sděluje,že ve věci správního řízení vedeného pod sp <.>
zn.SZ MMP/341359/23,které bylo zahájeno dne 13.10.2023,máte před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br> Pokud chcete vyjádřit své stanovisko ke zjištěným podkladům pro vydání rozhodnutí,můžete jej zaslat
písemně správnímu orgánu nejpozději do doby vydání správního rozhodnutí,tj.do 07.12.2023 (s ohledem na
lhůty dané správním řádem),případně se můžete osobně dostavit na zdejší živnostenský úřad
<br> dne 07.12.2023
v 08:30 hodin
<br> do kanceláře č.303,II.poschodí,budovy podepsaného úřadu <.>
<br> Nevyhovuje-li Vám tato doba,sdělte to na telefonní číslo 378 034 811,případně na email:
vankova@plzen.eu tak,aby s Vámi mohl být dohodnut náhradní termín.S sebou si vezměte platný průkaz
totožnosti <.>
<br> V Plzni dne 23.11.2023
Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního a metodického
<br> Příloha:
<br> Číslo případu: 340500/U2023/24234/Va ZIV 2.0p098/9082 DOP 0113/031
<br>
2023-11-23T08:22:52+0100

Načteno

edesky.cz/d/7952386

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz