« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - parkoviště p.č. 1511/89, Bolevec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-458715.pdf 221,45 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/458715/23
Č.J.: MMP/494208/23
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 20.11.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen
<br> „správní orgán“) podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě návrhu právnické
<br> osoby RP Studentská,s.r.o <.>,IČO 09119663,Myslíkova 174/23,110 00 Praha,kterou
<br> zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Za Mlýnem XXXX/XX,XXX XX Praha,ze
<br> dne 25.10.2023,podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní
<br> odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-154726-3/ČJ-2023-030506-3,ze dne
<br> 09.11.2023 návrh opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu
<br> na území městského obvodu Plzeň 1
<br>
• na veřejně přístupné účelové komunikaci p.č.1511/89 k.ú.Bolevec - rekonstruovaném
parkovišti u obchodního centra Studentská 55 ("Retail Park Studentská")
<br> ‒ svislé dopravní značky budou odstraněny a osazeny
‒ vodorovné dopravní značení bude odstraněno a vyznačeno
‒ dopravní zařízení bude umístěno
<br>
<br> • na veřejně přístupné účelové komunikaci č.2002 Studentská (ús.č.3481),za silnicí č <.>
I/20 Studentská (směr k čerpací stanici ONO) a navazující okružní křižovatce na p.č <.>
<br> 1511/170 k.ú.Bolevec
<br> ‒ vodorovné dopravní značení bude v...
TDZ_finalni_201123.pdf 472,72 kB
V13a
<br> V13a
<br> V2b
<br> V2b
<br> V13a
<br> V2b
<br> V2b
<br> V2b
<br> V13a
<br> V4
<br> V2b
<br> V
<br> 7
<br> a
<br> P4
<br> C1
<br> P
<br> 4
<br> C
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> Z
Á
<br> S
<br> O
<br> B
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> N
<br> Í
<br> B
<br> 4
<br> P
<br> 4
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 6
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> V
8
b
<br> E
<br> 2
<br> c
<br> P2
<br> B
<br> 4
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> 4
<br> x
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> f
<br> V
<br> 1
<br> 5
<br> B
4
<br> B
<br> 1
<br> P
I
P
<br> 1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> 1
<br> Z
<br> N
<br> A
<br> C
<br> K
<br> A
<br> 2
<br> P
I
P
<br> 1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> 1
<br> Z
<br> N
<br> A
<br> C
<br> K
<br> A
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 1
<br> x
<br> P
<br> Z
<br> N
<br> A
<br> C
<br> K
<br> A
<br> 2
<br> B
<br> 4
<br> P
I
P
<br> 1
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> 1
<br> Z
<br> N
<br> A
<br> C
<br> K
<br> A
<br> 1
<br> s
<br> e
<br>
s
<br> y
<br> m
<br> b
<br> o
<br> l
e
<br> m
<br>
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V7a
<br> B
4
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> k
<br> o
<br> č
<br> á
<br> r
<br> k
<br> u
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br> 3
<br> x
<br>
V
<br> 1
<br> 0
<br> f
<br> o
<br> d
<br> s
<br> t
r
<br> a
<br> n
<br> i
t
<br> I
P
<br> 1
<br> 2
<br>
s
<br> e
<br>
s
<br> y
<br> m
<br> b
<br> o
<br> l
e
<br> m
<br>
k
<br> o
<br> č
<br> á
<br> r
k
<br> u
<br> 4
<br> x
<br>
V
<br> 1
<br> 0
<br> b
<br>
o
<br> d
<br> s
<br> t
r
<br> a
<br> n
<br> i
t
<br> P
<br> 4
<br> V4
<br> P4
<br> C1
<br> B1
<br> E13
<br> MIMO
<br> ZÁSOBOVÁNÍ
<br> B4
<br> ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/XXXX XX-XXXX
<br> DOKUMENTACE PR...
458715_23_RP_Studentska.pdf 929,23 kB
:'šs'Í/QÍ
<br>,<.> -"' V2b O
<br>.<.> _.<.>.---.<.> :
<br> iEGQ/Šřfl
<br> / v SNTŘÉĚÚENO dne: 20 “11-
<br> Magzstrá
<br> * | 251,;; | F,<.> <.>,<.> \ „_ ; LEGENDA:,<.> ] _______ V8ur* _______ \k rrrrrrr NOVÉ HRANY auag ""i „ nan-u'lFBa-ngniun / ; 9/23 STÁVAJICI HRANY """""" 5531155555555 "/ \ “Z — * ' “ HW KN ! "“ ' r \,<.> d,\,81 :,<.>,—————,<.>,<,>,<,>,<,>,<,> __ ',„__ _ "J"/3 -E13 NAVRHOVANÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ \L G G.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.' ' „ T __ :m/,<.> * ————————— R »,\\,_,_ 1/90 „law./22
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PĚEG/HODNQ/
<br> 2023
<br> Cage qupzzfgzw 23 „mí Jěóstcšřigilzzn
<br> Odbor dopravy ÁSQ)
<br> S
<br> %
<br> POPIS »?sz GP- ""“: AKCE RETAIL PARK STUDENTSKÁ F9 50 h- 3 _ Studentská 1921/55 arc ] *“ '" 323 00 Plzeň 1 - Bolevec ČÁST: ; <.>,“MBW RP Studentská,s.r.o.p ro archi & Myslíkova 174/23 "“ *" 110 00 Praha 1 Nové Město HIP ING.ANTONlN PROCHÁZKA PARÉ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ms.XXXXXXX XXXXXXXXX VYPRACOVN.ING.XXXXX XXXXXXX PROJEKTOVÝ STUPEN DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ AUTORIZACE ČÍST X.2.1 DOPRAVNÍ ŘEŠENI DATUM 09/2022 ZAKÁZKA č.GP 3572021 MĚŘH'KO 1:250 PŘÍLOHA,<.> člsw PŘÍLOHY SITUACE - DOPRAVNI ZNAČENI
<br> %

Načteno

edesky.cz/d/7948142

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz