« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C2222, demontáž věžového jeřábu pže d budovou hl. nádraží

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-494466.pdf 236,87 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/494466/23
Č.J.: MMP/498002/23
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 20.11.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 15.11.2023,který podala právnická osoba Metrostav a.s <.>,IČO
<br> 00014915,Koželužská 2450/4,180 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-148584-1/ČJ-
<br> 2021-030506-2,ze dne 29.listopadu 2021 (aktualizováno 15.11.2023),podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2222 neurčená ulice,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v prostoru celého parkoviště - před vchodem do budovy hlavního
<br> nádraží
<br> - vyblokování parkovacích stání v prostoru celého parkoviště - před vchodem do budovy
<br> hlavního nádraží
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2222 neurčená ulice,v Plzni
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v prostoru před vstupem
<br> do XXXX hlavního nádraží – zábor pro jeřáb
<br>
<br> z důvodu: Demontáž věžového jeřábu pro rekonstrukci budovy Hlavního nádraží
<br> v termínu: 19.12.2023 od 5:00 do 20:00 hod <.>
<br>
<br>
<br> dle přiložených odsouhlasených situací DIO (2x),které tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Osazení...
DIO_-_Demontaz_vezoveho_jerabu_pred_budovou_hl._nadrazi_vyblokovani_parkoviste_a_uplna_uzavirka_komunikace.pdf 1 923,66 kB
mamma vjezdu na Hil.vlakové nádraží Mzeň
<br> nač-ená úprav: DZ IP19 824b + 513
<br> magii—mát—
<br> dne“: „!%/l %)55 ČJ: Úď/
<br> SNOVENO„
<br> WWW <.>
<br> r &
<br> >
<br> „.<.> \ „/ ___,& Widle
<br> ; \: „\ 45.4-7,2025 \\ C)
<br> 103 LZE Fan/ží
<br> Q (71
<br> * 3243 + E13
<br>._ „„ \mu \
<br> \J
<br> \ ":
<br> \; 7111“ _/ \ \,' ; '\„__„,_____J' M ' l,<.>./ <.>
<br> * !
<br> Dopravní opatření vyblokování parkovacích míst na hlavní vlakové nádraží Plzeň.;,Důvodem je demontáž věžového jeřábu pro opravu nádražní budovy.Práce budou prováděné v termínu 19.12.2023
<br> Schéma 8117
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cykíísty <.>
<br> Mikulášská
<br> saun-r ; I
<br> maru-' mu:- <.>
<br> own m
<br> \.co : km'ít 4%.5„5T<fL/'_74I/c3._ zlom _ 020395 2_ mm
<br> “MMM—-

Načteno

edesky.cz/d/7948139

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz