« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6585 23 Navrh rozpoctu 2024
ozNÁMENí o ZAH^JENí pnoJEDNÁvÁrtí ItROZPOCTU uĚsrsrÉ ČÁsr! BRNo-BoHUNlcE NA ROK 2024 wvĚŠENo DNE 20.11.2023 pŘlPoMítlxY pŘllíuÁ Do 05.12.2023 VEDoUcí rlnnuČruíHo oDBoRU ZASroÁruÍ znsru PITELsTVA u ĚsrsrÉ ČÁSTI BRNo_BoHUNIcE SE xoruÁ DNE 06.12.2023 Do listinné podoby navrhovaného rozpočtu lze nahlédnout na Finančním odboru ÚMČ Brno-Bohunice,Dlouhá 3,t.poschodí,dveře č' 105.''' '/ I íž r/roro Zpracovatel: lng' XXXX XXXXXXX Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok XXXX Příjmy ( v tis.Kč ) 2023 2024 s Po! Text Schválenýrozpočet Upravený rozpočet k 31.10.Předpoklad plněnÍ k 31.12.Návrh Daňové příjmy 2 040 2 484 2789 2 410 11 22 Daň z příjmů právnických osob za obce 750 829 829 800 I 34 1 ze psů 410 410 410 410 1342 Poplatek z pobytu 80 245 300 250 1 343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550 750 950 700 1 36 1 Správnípoplatky 250 250 300 250 Přijaté transfery 79 620 88 569 88 569 9'l 989 4111 Neinvestič.přtjaté transfery ze SR - volby 0 517 517 0 4112 Neinvestič.přijaté transfery ze SR - státní správa 6 379 6 379 6 379 6'119 4116 Transfer MVSV ČR - spoo 0 1 730 1 730 0 4122 Transfer neinvestičníz KÚ JMK 0 64 64 0 4222 Transfer investiční z xÚ lnllx 0 33 33 0 6330 4137 Transfer z města Brna - neúčelový 60 180 60 180 60 180 70 167 6330 4137 Transfer z města Brna - účelový 1 898 1 898 1 898 2 060 6330 4137 Transfer z města Brna _ specifický 357 357 357 431 6330 4137 Transfer z města Brna - neinvestiční 0 4 493 4 493 B 500 6330 4137 Finanční vypořádání s městem Brnem 0 2 528 2 528 0 6330 4251 Transfer z města Brna - investiční 10 806 10 390 10 390 4 712 Nedaňové přljmy 4387 7 806 7 265 4 461 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 500 500 510 520 2144 2132 Příjmy z pronájmu majetku - reklama 65 132 172 90 2169 2212 Přijaté sankční platby - SÚ 10 10 20 10 2219 2322 Pojistné náhrady 0 14 14 0 3111 2122 Mateřské školy - zapojení RF 0 35 35 0 3111 2123 Mateřské školy - odvody ostatní 0 733 533 0 31 13 2122 ZŠ a MŠ Vedlejší- zapojení lF 0 2 300 2 100 0 3233 2132 P...

Načteno

edesky.cz/d/7946345

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz