MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2022 Oznámení o uložení písemnosti: Stavební úpravy a přístavba RD Amerlingova 3
26. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - novela nařízení č. 9/2019 - "rezidentní parkování"
26. 09. 2022 R8/238 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemov. maj.
26. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 10/RMČ
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
23. 09. 2022 záměr stánek Jihlavská, změna nájemní smlouvy
23. 09. 2022 záměr - pronájem p.č. 1601 a 1602
23. 09. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Biopharma Hub Masarykovy univerzity
23. 09. 2022 Veřejná vyhláška, stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; přechodné stanovení OOP - ul. Hraničky
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 9/RMČ a č. 4/ZMČ
22. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19. 09. 2022 Výpis z usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva MČ dne 14.9.2022 - k bodu č. 1 programu
14. 09. 2022 Společné povolení - Zřízení světelné křižovatky na ul. Osová - Labská
09. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 09. 2022 Telefonní spojení do volebních místností v MČ Brno-Bohunice pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
09. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
09. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
09. 09. 2022 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc
09. 09. 2022 Svolání ZMČ dne 14. 09. 2022
09. 09. 2022 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
09. 09. 2022 Informace o školení členů okrskových volebních komisí pro volby do zast. obcí a do Senátu Parlamentu
08. 09. 2022 Telefonní spojení do volebních místností v MČ Brno-Bohunice pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
08. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
06. 09. 2022 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc
01. 09. 2022 Svolání ZMČ dne 14. 09. 2022
01. 09. 2022 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
01. 09. 2022 Informace o školení členů okrskových volebních komisí pro volby do zast. obcí a do Senátu Parlamentu
31. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
31. 08. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2024-2028
31. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 26/2022 - nov. nař. č. 7/2019 "zákaz šíření reklamy"
31. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 25/2022, novela nař. č. 1/2022, kt. se vydává Tržní řád"
31. 08. 2022 Zóna E rezidentního parkování II - zaslání na vědomí přechodná úprava a návrh místní úpravy provozu
31. 08. 2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
31. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ o vydání společného povolení pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy Brno Lanová dráha Pisárky - Kampus
31. 08. 2022 R8/232. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
30. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
29. 08. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2024-2028
25. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 26/2022 - nov. nař. č. 7/2019 "zákaz šíření reklamy"
25. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 25/2022, novela nař. č. 1/2022, kt. se vydává Tržní řád"
25. 08. 2022 Zóna E rezidentního parkování II - zaslání na vědomí přechodná úprava a návrh místní úpravy provozu
25. 08. 2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
24. 08. 2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
24. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ o vydání společného povolení pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy Brno Lanová dráha Pisárky - Kampus
24. 08. 2022 R8/232. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
24. 08. 2022 R8/231. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
24. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 8/RMČ
24. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 22/2022 - novela nař. č. 9/2019 "rezidentní parkování"
24. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP-nař.č.23/2022-"max. cena za přilož. a odstr. TP k zab. odjezdu vozidla"
24. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 24/2022-"stanovení max. cen os. taxislužby na území SMB"

XML