MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy; Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. v ulici Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice.
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy-dočasný zákaz stání na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019/RMČ
20. 03. 2019 Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemků o celkové výměře 1140m2 v Brně, k.ú. Pisárky
20. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Netroufalky v Brně – MČ Brno-Bohunice.Ulice Netroufalky, místní komunikace III. třídy, Brno, MČ Brno-Bohunice - změna míst
20. 03. 2019 Usnesení Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pracoviště Brno, Cejl 476/5, 658 16 Brno, IČ: 47114304, proti
19. 03. 2019 Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku p.č. 383/5 včetně stavby č.p. 600, Štefánikova 66a a pozemku p.č. 383/6 v k.ú. Ponava
19. 03. 2019 Záměr obce - pronájem: část pozemku p. č. 353/1, k. ú. Město Brno, ostatní plocha, zeleň, o výměře 170 m2 Účel pronájmu: zřízení letní restaurační zahrádky Doba nájmu: na dobu určitou do 1. 5. 2019 do 15. 10. 2019
15. 03. 2019 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna A1/18-CM - doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v pondělí 15. dubna
15. 03. 2019 R8/017. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 14.3-1.4.2019
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Švermova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu opravy parkoviště před objekty Švermova 2 – 8. Předpokládaný termín realizace je v období 1. 4. – 30. 5. 2019
13. 03. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královehradecký a Pardubický kraj se sídlem T. G. Masaryka 26, Svitavy, PSČ: 568 02, I
13. 03. 2019 Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulice Pod Nemocnicí - veřejně přístupná účelová komunikace nalézající se na pozemku parc. 2565/7, 2565/8, 2565/9, 2565/10, 2565/11, 2565/12, 2565/13, 2565/14, v k.ú. Bohunice,
13. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje.
11. 03. 2019 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku Magistrátu města Brna
06. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích - dočasný zákaz stání silničních vozidel .
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - blokové čištění ZÁKOS 2019
06. 03. 2019 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k III. zasedání ve středu 13.03.2019 v 17.00 hodin
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Jihlavská, Osová, Pod nemocnicí
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Návrh změny ÚP města Brna B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú.Jehnice, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
01. 03. 2019 R8/015. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
27. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019/ RMČ
27. 02. 2019 Výroční zpráva MČ Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2018 dle ust. § 18 zák.č.106/1999 Sb.
27. 02. 2019 Nabídkové řízení na prodej pozemků p.č. 3569/337 a 3569/395 v k.ú. Šlapanice u Brna
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - výstavba parkovacích stání u ZŠ Arménská, ul. Amerlingova
25. 02. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 1321/9 v k.ú. Bohunice
25. 02. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost -pozemek p. č. 1321/146 v k.ú. Bohunice
25. 02. 2019 Záměr MČ propachtovat části pozemků p.č. 1033 a p.č.1034 v k.ú.Bohunice
25. 02. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 2280 v k.ú.Bohunice
22. 02. 2019 Vyhlášení konkurzních řízení MŠ Bořetická, MŠ Hochmanova
22. 02. 2019 R8/014. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
21. 02. 2019 Oznámení o odtažených vozidlech
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - Švermova, V 12c
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení PDZ - Bohunice - blokové čištění 2019 - účelové komunikace
13. 02. 2019 NÁVRH STANOVENÍ_Netroufalky - zřízení místa pro přecházení
12. 02. 2019 Záměr - pronajmout nemovitost, nebytové prostory Dlouhá 3 o celkové ploše 113m2 za pronajímatelem stanovenou minimální cenu 3.100 Kč/m2/rok
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Odbor dopravy MMB na základě žádosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy Dlouhá a na místních pozemních komunikacích Havelkova, Běloruská, chodník na ul. Dlouhá, Sobolova podle dokumentace, která je nedílnou součás
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška- dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice
11. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
11. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
10. 02. 2019 Návrh dočasného zákazu stání v MČ Bohunice
10. 02. 2019 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 31.1. - 18.2.2019
04. 02. 2019 Návrh dočasného zákazu stání v MČ Bohunice
04. 02. 2019 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 31.1. - 18.2.2019
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy-dočasný zákaz stání na místních komunikacích
04. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení-referent/ka životního prostředí OTS ÚMČ Brno-Bohunice-zástup za mateřskou dobvolenou
04. 02. 2019 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 24.1. - 11.2.2019
04. 02. 2019 NÁVRH STANOVENÍ_Netroufalky - zřízení místa pro přecházení
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Vinohrady
04. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc - prodej pozemků v k.ú. Řečkovice

XML