MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2023 Veřejná vyhláška, Rozhodnutí o umístění stavby - OP DT Brno - Běloruská, nová stavba
07. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení VŘ - pracovník/ce oddělení přestupků ÚMČ Brno-Bohunice
06. 06. 2023 Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí
05. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
02. 06. 2023 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc
01. 06. 2023 Svolání k V. zasedání ZMČ Brno-Bohunice
01. 06. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům II Za kovárnou
31. 05. 2023 Vyrozumění účastníků o spojení řízení
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška, návrh OOP, Návrh místní úpravy provozu, na ul. Neužilova, Brno, MK III
29. 05. 2023 BB 3537 23 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
29. 05. 2023 Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2022
22. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/RMČ a 1/ZMČ
19. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - ÚR "Propojení OK-DKS D1 km 181,855-196,500-D2 km 0,192 + připojení MB/ZPI/k
14. 05. 2023 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
14. 05. 2023 Veřejná vyhláška-Hromadný seznam zpřístupněn k nahlédnutí pro Daň z nemovitostí pro rok 2023
12. 05. 2023 R9/031. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 11.5. - 29.5.2023
12. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení ve SPP - nařízení č.8/2023-nov. č. 9/2019 - "zpoplatnění stání mot. vozidel"
12. 05. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2138/3, Ukrajinská (garáž 2517)
10. 05. 2023 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - společné povolení (U+S): OC KAVKAZ, BRNO Švermova - Rozšíření terasy a obchodní jednotky
09. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení ve SPP - nařízení č.9/2023-nov. č. 9/2019 - "zpoplatnění stání mot. vozidel"
09. 05. 2023 R9/030. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 5.5. - 22.5.2023
02. 05. 2023 OOP - Stanovení PÚP Hlinky, Pisárky - oprava kamerového systému
02. 05. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY,Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích SO 408 Přeložka veřejného osvětlení Brno, Starý Lískovec, Bohunice
28. 04. 2023 Stanovení - tunel Pisárky+Hlinky (oprava kamerového systému ),na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Hlinky, ul. Akademická, ul. Kamenice, ul. Antonína Procházky, ul. Křížová, ul. Rybnická, ul. Bauerova v rámci akce „VMO, I/23 - Oprava ka
25. 04. 2023 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška-Hromadný seznam zpřístupněn k nahlédnutí pro Daň z nemovitostí pro rok 2023
25. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení ve SPP - nařízení č.8/2023-nov. č. 9/2019 - "zpoplatnění stání mot. vozidel"
25. 04. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2138/3, Ukrajinská (garáž 2517)
25. 04. 2023 Svolání k IV. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 03.05.2023 v 17:00 hodin v sále bohunické radnice Dlouhá 3
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Kamenice ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu realizace souvislé údržby komunikace v místě au
24. 04. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III. třídy, ulice Kamenice a ulice Těžební, Brno – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
24. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/RMČ
21. 04. 2023 R9/028. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 21.4. - 8.5.2023
20. 04. 2023 Svolání k IV. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 03.05.2023 v 17:00 hodin v sále bohunické radnice Dlouhá 3
20. 04. 2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
19. 04. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
19. 04. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-místní komunikaci ul. Jihlavská ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru komunikace
17. 04. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci– veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. NN1586, Brno (MČ Bohunice)
15. 04. 2023 Záměr obce R9_027
15. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu-Název právního předpisu: kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
15. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu-Název právního předpisu: kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
15. 04. 2023 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Brno, Žlíbek 2/5 Brno, Žlíbek 483/11 Brno, Žlíbek 485/15 Brno, Žlíbek 486/13 Brno, Žlíbek 621/7
14. 04. 2023 Výroční zpráva městské části města Brna, Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2022
14. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/RMČ
14. 04. 2023 Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
14. 04. 2023 Prominutí místního poplatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
14. 04. 2023 Schválený rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2023
14. 04. 2023 Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2021
14. 04. 2023 Dotace a návratné finanční výpomoci-ZUŠ F.Jílka

XML