MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k V. zasedání ve středu 5.6.2019
23. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Uzbecká; podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru pro stavbu před objektem Uzbecká 22. Předpokládaný termín realizace je v období 3. 6
23. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ; Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura Brno, Bohunice, Kejbaly na pozemcích parc. č. 1510/8, 1512/1, 1544/2, 1547/2, 1551, 1559/2, 1559/3, 1560/1, 1560/2,
22. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
22. 05. 2019 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno a Návrhu změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 – Rooseveltova
22. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno - Jih, k. ú. Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
20. 05. 2019 R8/026. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 16.5. - 3.6.2019
20. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172, 173, 174 zákona č. 500/2004 Sb., Ulice Švermova, veřejně přístupná účelová komunikace, u objektu č.o. 9, Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ), změna organizace dopravy a souvi
20. 05. 2019 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do Evropského parlamentu
20. 05. 2019 Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2018
20. 05. 2019 Kontrola výkonu samostatné působnosti MČ Brno-Bohunice
20. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Švermova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru pro jeřáb před objektem Švermova 12.
20. 05. 2019 R8/025. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 9.5. -27.5.2019
20. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III. etapa.
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Studentská, Netroufalky, Vinohrady a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k objektům Vinohrady 104 – 108 podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z dů
20. 05. 2019 R8/024. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 2.5. - 20.5.2019
20. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
20. 05. 2019 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
20. 05. 2019 Vyhlášení poptávkového řízení na obsazení místa referent/ka životního prostředí OTS-zástup za mateřskou dovolenou
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu jímž se stanovuje daň za nemovité věci na rok 2019.
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/RMČ
20. 05. 2019 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu v MČ Brno-Bohunice
17. 05. 2019 R8/026. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 16.5. - 3.6.2019
17. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172, 173, 174 zákona č. 500/2004 Sb., Ulice Švermova, veřejně přístupná účelová komunikace, u objektu č.o. 9, Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ), změna organizace dopravy a souvi
17. 05. 2019 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do Evropského parlamentu
17. 05. 2019 Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2018
17. 05. 2019 Kontrola výkonu samostatné působnosti MČ Brno-Bohunice
17. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Švermova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru pro jeřáb před objektem Švermova 12.
17. 05. 2019 R8/025. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 9.5. -27.5.2019
17. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III. etapa.
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Studentská, Netroufalky, Vinohrady a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k objektům Vinohrady 104 – 108 podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z dů
17. 05. 2019 R8/024. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 2.5. - 20.5.2019
17. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
17. 05. 2019 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
17. 05. 2019 Vyhlášení poptávkového řízení na obsazení místa referent/ka životního prostředí OTS-zástup za mateřskou dovolenou
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu jímž se stanovuje daň za nemovité věci na rok 2019.
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/RMČ
17. 05. 2019 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu v MČ Brno-Bohunice
16. 05. 2019 Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2018
16. 05. 2019 Kontrola výkonu samostatné působnosti MČ Brno-Bohunice
14. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Švermova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru pro jeřáb před objektem Švermova 12.
13. 05. 2019 R8/025. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 9.5. -27.5.2019
10. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice
07. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III. etapa.
07. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Studentská, Netroufalky, Vinohrady a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k objektům Vinohrady 104 – 108 podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z dů
07. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
06. 05. 2019 Vylášení KŘ MŠ Bulharská a MŠ Herčíkova 21
06. 05. 2019 R8/024. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 2.5. - 20.5.2019

XML