MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Běh pro Hospic sv. Alžběty
27. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 12/2022 - novela nař. č. 9/2019 - "rezidentní parkování"
27. 05. 2022 Záměr - pronájem pozemku p.č. 428/29 Neužilova
27. 05. 2022 Záměr - pronájem části pozemku p.č. 1321/9, PN
27. 05. 2022 záměr - pronájem nebytových prostor č. 2, Dlouhá 3
25. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/ZMČ a č.4/RMČ
25. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška č. 11/2022 - novela vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
24. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 05. 2022 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc
18. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
13. 05. 2022 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc
10. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 05. 2022 Zveřejnění počtu členů zastupitelstva v MČ Brno-Bohunice pro volební období 2022-2026
06. 05. 2022 R8/217. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 6.5. - 23.5.2022
06. 05. 2022 Zveřejnění počtu členů zastupitelstva v MČ Brno-Bohunice pro volební období 2022-2026
05. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.06.2022
04. 05. 2022 Záměr - pacht zahrada Jihlavská
04. 05. 2022 R8/216. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 8.4. - 16.5.2022
04. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška č. 9/2022 - novela vyhl. č. 15/2007, o ochraně zeleně
04. 05. 2022 Návrh opatření obecnépovahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, SO 124, ul. Netroufalky
04. 05. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Lány - přechody pro chodce; Úz.rozhodnutí č. 515
04. 05. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na PK-"Prodloužení TT z Osové ke Campusu .."
04. 05. 2022 Výběrové řízení na roznos informačního zdravodaje MČ Brno-Bohunice
04. 05. 2022 Dokument "Sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
04. 05. 2022 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k XX. zasedání ve středu dne 04.05.2022 v 17:00 hodin, v sále bohunické radnice, Dlouhá 3
04. 05. 2022 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam čj. 1931260/22/3000-11460-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora u
04. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových v
04. 05. 2022 R8/215. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 21.4. - 9.5.2022
04. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2022 - Kameice 747/2
04. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Uzbecká 26 spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 3B8 3289 , a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkov
04. 05. 2022 R8/214. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
04. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Spodní
04. 05. 2022 „Terminál IDS Starý Lískovec - vedení trolejbusu k IDS", k. ú. Starý Lískovec, Bohunice, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpis
04. 05. 2022 Záměr - pronájem nebytových prostor, Dlouhá 3
04. 05. 2022 Rozpočtové opatření č.2/RMČ a č.3/RMČ
03. 05. 2022 Záměr - pacht zahrada Jihlavská
30. 04. 2022 R8/216. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 8.4. - 16.5.2022
30. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška č. 9/2022 - novela vyhl. č. 15/2007, o ochraně zeleně
30. 04. 2022 Návrh opatření obecnépovahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, SO 124, ul. Netroufalky
28. 04. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Lány - přechody pro chodce; Úz.rozhodnutí č. 515
28. 04. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na PK-"Prodloužení TT z Osové ke Campusu .."
28. 04. 2022 Výběrové řízení na roznos informačního zdravodaje MČ Brno-Bohunice
28. 04. 2022 Dokument "Sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k XX. zasedání ve středu dne 04.05.2022 v 17:00 hodin, v sále bohunické radnice, Dlouhá 3
25. 04. 2022 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
25. 04. 2022 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam čj. 1931260/22/3000-11460-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora u
25. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových v

XML