« Najít podobné dokumenty

Obec Vinařice (Mladá Boleslav) - Střednědobý výhled na rok 2024 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinařice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý_výhled_rozpočtu_2024-2027_náhled.pdf (148.54 kB)
Vypracovala: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Dis <.>
<br> Dne : X.XX.2021
<br> Razítko obce:
<br> 2024
<br> (v tis.Kč)
<br> 2025
<br> (v tis.Kč)
<br> 2026
<br> (v tis.Kč)
<br> 2027
<br> (v tis.Kč)
<br> Příjmy celkem 5 550 5 735 5 735 5 735
<br> Výdaje celkem 5 450 5 635 5 635 5 635
<br> Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
<br> Dlouhodobé závazky 940 540 140 0
<br> Financování 0 0 0 0
<br> 400 400 140 0
<br> -300 -300 -40 0
<br> -300 -300 -40 100
<br> Vyvěšeno: 4.11.2023
<br> Sejmuto:
<br> Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce <.>
<br> splátky úvěrů + ostatní dl <.>
<br> zapojení vlastních fin.prostředků
<br> Ukazatel
<br> Změna stavu na banovních účtech ke konci roku
<br> přijaté úvěry
<br> Obecní úřad Vinařice,Vinařice 65,PSČ 294 41 Dobrovice,IČO: 00509027,tel: OÚ 326 386 693,starosta 728 616 136
<br> e-mail: obecvinarice@obecvinarice.cz,www.obecvinarice.cz
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Vinařice na roky 2024 -2027 (návrh)
<br> OBEC VINAŘICE
<br> Střednědobý výhled rozpočtu představuje souhnné údaje o příjmech a výdajích obce dle zákona 250/2000 Sb <.>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>

Načteno

edesky.cz/d/7946243


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinařice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz