« Najít podobné dokumenty

Obec Vinařice (Mladá Boleslav) - Veřejná vyhláška - 3.a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinařice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška rozvoje Stř.kraje.pdf (197.78 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: hrncirova@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> V Praze dne: 25.10.2023
<br>
Spisová značka: SZ 073062/2022/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 135018/2023/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Hrnčířová / 257 280 412
<br>
<br>
<br>
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
<br> úřad“),jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst.1 písm <.>
<br> a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst.10 stavebního zákona
<br>
<br> o z n a m u j e
<br> vydání 3.a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného
<br> znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
<br>
<br> O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26.6.2023 usnesením
<br> č.035-26/2023/ZK a usnesením č.036-26/2023/ZK podle § 7 odst.2 písm.a) a § 36 odst.4 stavebního zákona <,>
<br> v souladu s § 171 až 174 správního řádu.Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:
<br> - konstatovalo ověření souladu 3.a 10.aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR
<br> ve znění Aktualizace č.1,2 <.>,3 <.>,5.a 4 <.>,se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva
<br> pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst.2 stavebního zákona;
<br> - rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst.5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu
<br> 3.a 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje <.>
<br> Vzhledem k rozsahu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (celková) a k rozsahu
<br> 10.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,jejíž obsahem je změna návrhového ...

Načteno

edesky.cz/d/7900694

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinařice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz