« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Program 34. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20. listopadu 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 34. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20. listopadu 2023
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
<br>
<br>
Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
<br> tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> č.j.KK/2667/VZ/23
<br> P r o g r a m
<br>
34.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 20.listopadu 2023 od 9:00 hodin
<br> v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje <,>
<br> Karlovy Vary,Závodní 353/88
<br>
<br>
Návrh programu:
<br>
A.Volba návrhové komise
<br> B.Volba ověřovatelů zápisu
<br> C.Schválení programu jednání
<br>
<br> 1.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.11.2023
<br> 2.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
<br> 3.Zpráva Finančního výboru
<br> 4.Zpráva Kontrolního výboru
<br> 5.Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
<br> 6.Zpráva Výboru majetkového
<br> 7.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
<br> 8.Zpráva Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost
<br> 9.Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
<br> 10.Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
<br> 11.Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2025-2027
<br> 12.Stížnost na postup odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
<br> 13.Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje
<br> – Motivační (dotační) program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let – aktualizace
<br> 14.Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Karlovarská krajská
<br> nemocnice a.s <.>,na pořízení zdravotnické techniky pro oddělení dermatovenerologie
<br> 15.Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického
<br> povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – přestup účastníka vzdělávání
<br> k jinému školiteli,ukončení smluvního vztahu s PV-AMBULANCE s.r.o <.>,nová smlouva
<br> s BROMED Sokolov s.r.o <.>
<br> 16.Poskytnutí motivačního příspěvku na podporu zís...

Načteno

edesky.cz/d/7946228

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz