Obec Bublava

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.obecbublava.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bublava
Bublava 389
358 01 Bublava

Datová schránka: iwbasyt
E-mail: urad@obecbublava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu DSMOK za r. 2023 + zpráva o přezkumu hospodaření DSMOK
22. 05. 2024 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb
22. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2023
22. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Bublava za r. 2023 + zpráva o přezkumu hospodaření obce
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
20. 05. 2024 Pozvánka na akreditovaný kurz - novinky v předlékařské první pomoci
20. 05. 2024 Pozvánka na I. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka v roce 2024
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
20. 05. 2024 Informace ke změnám v autobusové přepravě
20. 05. 2024 Program 36. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15. ledna 2024
20. 05. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
16. 05. 2024 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
16. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
15. 05. 2024 Nabídka pozemku p.č. 1468/1 k pronájmu
06. 05. 2024 Pozvánka na II. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka
05. 05. 2024 Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
05. 05. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení elektrické energie dne 7.3.2024
05. 05. 2024 Zveřejnění záměru umístění stavby na p.p.č. 153/5 a 2317/1
05. 05. 2024 Oznámení- projednání návrhu aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KK a vyhodnocení vlivů na udržit
05. 05. 2024 Výtvarná soutěž pro seniory "Věk pro nás není překážkou"
05. 05. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSMOK 2025-2027
05. 05. 2024 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
02. 05. 2024 Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
02. 05. 2024 SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška- zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisového seznamu
30. 04. 2024 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí
26. 04. 2024 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
15. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
11. 04. 2024 Program 38. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22. dubna 2024
10. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů o. volební komise
05. 04. 2024 Nabídka obce - směna pozemku
04. 04. 2024 Nabídka pozemku p.č. 1197/1 a 1744/15 k pronájmu
04. 04. 2024 Zveřejnění záměru obce - směna pozemku
21. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
15. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2024 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2023, o
13. 03. 2024 Novinky v předlékařské první pomoci- akreditovaný vzdělávací program MŠMT
05. 03. 2024 Svoz nebezpečného odpadu dne 25.3.2024
28. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa pečovatelky/pečovatele
28. 02. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
27. 02. 2024 Oznámení- projednání návrhu aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KK a vyhodnocení vlivů na udržit
26. 02. 2024 Oznámení- projednání návrhu aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KK a vyhodnocení vlivů na udržit
23. 02. 2024 II. Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky "Základní š
21. 02. 2024 Výroční zpráva o činnosti obce Bublava v oblasti poskytování informací za r.2023
15. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení elektrické energie dne 7.3.2024
13. 02. 2024 Pozvánka na I. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka v roce 2024
12. 02. 2024 Program 37. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26. února 2024
07. 02. 2024 SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu

XML