« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 20.11.2023 21:27:14 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 č. j. MD-39345/2023-930/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 v souvislosti s akcí „Chlumecká, rekonstrukce komunikace, Praha 14“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-39345_2023-930_3.pdf
8
<br> 0
<br> 2
4
2
0
<br> 0
<br> 0
<br> 3
1
5
5
<br> 0
<br> 2
4
3
8
<br> 0
<br> 2
4
6
1
<br> 9
1
5
2
1
7
<br> 91
52
<br> 18
<br> 915219
<br> 915220
<br> 9
1
9
1
7
6
<br> 9
1
5
2
2
1
<br> 915
214
<br> 9
1
<br> 5
2
<br> 2
6
<br> 9
1
<br> 5
2
2
<br> 2
<br> 9
1
5
2
1
5
<br> 9
1
5
2
2
7
<br> 9
1
5
<br> 2
2
<br> 5
<br> 91
<br> 91
52
<br> 13
<br> 9
1
5
2
2
4
<br> 9
1
5
2
1
6
<br> 9
2
1
6
7
5
<br> 9
1
0
11
<br> 3
<br> 9
1
0
11
<br> 4
<br> 91
01
<br> 15
<br> 9151
92
<br> 9
1
0
<br> 1
2
<br> 4
<br> 1
1
<br> 5
0
<br> 9122
06
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 2
3
<br> 9
1
0
1
1
2
<br> 915193
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 2
5
<br> 9
1
<br> 0
1
2
<br> 6
<br> 9
1
0
1
1
1
<br> 9
1
0
<br> 1
2
<br> 2
<br> 9
1
0
<br> 1
1
<br> 9
<br> 9
1
<br> 5
2
<br> 2
3
<br> 9
1
<br> 0
1
2
<br> 1
<br> 9
1
<br> 0
1
1
<br> 6
<br> 9
1
0
1
0
9
<br> 9
1
0
1
2
7
<br> 92
38
<br> 82
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
5
<br> 9
1
0
<br> 1
1
8
<br> 9
2
3
8
8
1
<br> 92
38
<br> 85
<br> 92
38
<br> 86
<br> 1
<br> 0
<br> 7
<br> 5
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
8
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
4
<br> 9
1
0
1
1
0
<br> 9
2
<br> 3
8
8
0
<br> 9
1
0
1
<br> 0
7
<br> 923
883
<br> 923
884
<br> 9
1
0
1
1
7
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 2
0
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
6
<br> 917447
<br> 9
1
<br> 7
8
7
<br> 4
<br> 9
1
<br> 0
0
<br> 9
7
<br> 590436
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 7
7
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 7
8
<br> 9
2
<br> 1
3
<br> 6
6
<br> 9
1
<br> 0
0
<br> 9
8
<br> 9
2
<br> 3
8
7
<br> 9
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
2
<br> 9
1
<br> 0
0
<br> 9
9
<br> 9
1
<br> 0
0
<br> 9
6
<br> 917873
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
3
<br> 9
1
0
<br> 1
0
1
<br> 9
2
<br> 1
3
6
<br> 7
<br> 9
1
<br> 0
1
<br> 0
0
<br> 590435
<br> 9
1
8
1
5
1
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 7
6
<br> 9179
19
<br> 9179
20
<br> 9
1
<br> 0
0
9
<br> 0
<br> 9
1
8
<br> 1
5
<br> 6
<br> 9
1
<br> 0
0
<br> 9
1
<br> 4
9
<br> 1
4
<br> 3
6
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 8
1
<br> 9
1
7
<br> 8
7
9
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 8
3
<br> 9179
21
<br> 9
1
7
<br> 8
8
<br> 0
<br> 9
1
<br> 7
8
<br> 8
2
<br> 9
1
<br> 0
0
8
<br> 9
<br> 9
1
<br> 0
0
9
<br> 5
<br> 9
1
<br> 0
0
9
<...
md-39345_2023-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01DZDGN*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-39345/2023-930/3
<br> MD/39345/2023/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>,IČO 02869179,se sídlem
Holečkova 789/49,150 00 Praha 5 (dále také „žadatel“),doručeného dne 17.11.2023 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-193410-1/OBP-2023 ze dne 20.11.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D0 v úseku mezi MÚK Satalice (EXIT 58) a MÚK Běchovice (EXIT 63) a na dálnici D10
v úseku mezi MÚK Radonice (EXIT 3) a MÚK Satalice (EXIT 1),pro účely stavební akce
„Chlumecká,rekonstrukce komunikace,Praha 14“,spočívající v umístění,zneplatnění
či odstranění přenosných nebo stálých svislých dopravních značek,přechodných vodorovných
dopravních značek,dopravních zařízení a světelných signálů podle vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „prováděcí vyhláška“),v rozsahu a provedení dle projektu přechodné úpravy provozu
„Chlumecká,rekonstrukce komunikace,Praha 14“ (JMCC s.r.o.; PDPS,č.23-040,10/2023),který
tvoří nedílnou součást tohoto opatření,s tím,že úprava provozu bude provedena v souladu
s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není...

Načteno

edesky.cz/d/7946207

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz