« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 20.11.2023 21:02:01 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 MD-38201/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 v souvislosti s akcí „Oprava VO v ul. Novopacká“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-38201_2023-930_4.pdf
0 Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a DZ Z4b bude umístěno s rozestupem cca 9m.Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a Z4a 100 100 1400 2x B20a - 100 100 A A 1130 2x B20a - 80 80 80 A15 700 m A15 700 m A15 800 m -800 A15 800 m -1830 2000 m 2x A15 +E3a-2000zvýraznění ŽZ fluo <.>,třída 3 2000 m -2000 2000 m 2x A15 +E3a-2000 zvýraznění ŽZ fluo <.>,třída 3 2000 m Na této informativní směrové tabuli je nutné zrušit pravou odbočovací šipku! 3.etapa D10 SMĚ R ML ADÁ BOL ESLA V --- ->
md-38201_2023-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01DYU58*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-38201/2023-930/4
<br> MD/38201/2023/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>,IČO 25672541,se sídlem
Dělnická 213/12,170 00 Praha 7 (dále také „žadatel“),doručeného dne 6.11.2023 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-191252-3/OBP-2023 ze dne 15.11.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnicích D0 a D10 v prostoru MÚK Satalice (D0,EXIT 58; D10,EXIT 1) a jejím okolí,pro účely
stavební akce „Oprava VO v ul.Novopacká“,spočívající v umístění,zneplatnění či odstranění
přenosných nebo stálých svislých dopravních značek,přechodných vodorovných dopravních
značek,dopravních zařízení a světelných signálů podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „prováděcí vyhláška“),v rozsahu a provedení dle projektu přechodné úpravy provozu „Úsek
stavebních projektů,odstranění závad na Vys.radiále“ (Technologie hlavního města Prahy,a.s.;
DIO,11/2023,rev.01),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření,s tím,že úprava provozu bude
provedena v souladu s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást...

Načteno

edesky.cz/d/7946206

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz