« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr změny NS Gavenda, část p.č. 1275 Jihlavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6341 23 zamer zmena NS Gavenda cast p c 1275
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
________________________________________________________________________
č.j.BBOH/06341/23/MO
<br> Z Á M Ě R
změny nájemní smlouvy
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 28.zasedání dne 15.11.2023,po dobu 15 dnů záměr změny nájemní
smlouvy č.08-396/04/BO uzavřené dne 01.11.2004 ve znění dodatku č.1 ze dne 16.01.2013
s panem Jiřím Gavendou,bytem Pod Nemocnicí 2,Brno,na pronájem části pozemku p.č.1275
v k.ú.Bohunice o výměře 120 m2,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město.Změnou nájemní smlouvy dojde
ke snížení výměry pronajaté části pozemku na 80 m2 a ke zvýšení sazby nájemného minimálně na
10 Kč/m2/rok – nájemce nabídne výši nájemného v nabídce <.>
<br> Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor majetkový a kontroly,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br> na úřední desce i elektronické úřední desce
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2023-11-14T11:08:25+0100
user_ts
<br>
2023-11-20T10:53:13+0100

Načteno

edesky.cz/d/7946189


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz