« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr změny NS Naděje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6430 23 zamer zmena NS Nadeje
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
________________________________________________________________________
č.j.BBOH/06430/23/MO
<br> Z Á M Ě R
změny nájemní smlouvy
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 28.zasedání dne 15.11.2023,po dobu 15 dnů záměr změny nájemní
smlouvy č.08-078/06/BO uzavřené dne 30.06.2006 se spolkem NADĚJE,K Brance 11/19E <,>
Praha 5,IČO 00570931,na pronájem nebytových prostor v budově Arménská č.p./č.o.571/2
a č.p./č.o.568/4 na pozemcích p.č.1914 a p.č.1915,oba v k.ú.Bohunice.Pozemky a budovy
jsou zapsány na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální
pracoviště Brno-město <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvýšení nájemného na 300.000 Kč/rok <.>
<br> Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor majetkový a kontroly,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br> na úřední desce i elektronické úřední desce
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2023-11-14T11:12:14+0100
user_ts
<br>
2023-11-20T10:52:02+0100

Načteno

edesky.cz/d/7946188


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz