« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - OOP - Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu: "Advent 2023"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Dočasný zákaz zastavení,Advent,Kralupy n Vlt.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 62428/2023 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 54447/2023 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX0126Y9I*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 20.11.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ve městě Kralupy nad Vltavou
<br>
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný silniční správní
úřad,podle § 40 odst.5) písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o PK“) a v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti organizace Kulturní a společenské středisko <,>
IČ 00353574,nám.J.Seiferta č.p.706,278 01 Kralupy nad Vltavou,zastoupené jejím ředitelem
Bc.Robinem Janošem,podané dne 13.10.2023
<br>
zveřejňuje návrh
<br> dočasného zákazu stání a zastavení silničních vozidel dle ustanovení § 19a odst.1 zákona o pozemních
komunikacích,z důvodu společenské akce "Advent 2023" <.>
<br> V místě:
v ulici Palackého náměstí,parcelní číslo 566/1,Palackého ulice,parcelní číslo 84/1,Vaníčkova <,>
parcelní číslo 1723/3,Jiráskova,parcelní číslo 88/3 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou
(672718) <.>
<br> Dočasný zákaz stání a zastavení silničních vozidel bude platit v obou směrech.V jednom směru v případě
ulice Jiráskova,která je jednosměrná.V této ulici se navrhuje dočasný zákaz zastavení v počtu
7 parkovacích míst <.>
<br> Navrhované termíny
03.12.2023
Rozsah: celková plocha cca 2.500 m2
<br> 10.12.2023
Rozsah: celková plocha cca 2.500 m2
<br>
Odůvodnění:
<br> Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územ...

Načteno

edesky.cz/d/7946174

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz