Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Oznámení nálezu finanční hotovosti
17. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
17. 01. 2020 Deklaratorní rozhodnutí - ulice V Zahradách
17. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Chvatěruby
17. 01. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
17. 01. 2020 Podatelna MěÚ - provozní údaje
09. 01. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
09. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
09. 01. 2020 stavební povolení vodoprávní Na Cikánce
09. 01. 2020 Stavební povolení - Splašková kanalizace Nelahozeves Pod Strání
09. 01. 2020 Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na částech k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a Postřižín
09. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
09. 01. 2020 Společné povolení ÚR+SP_RD_Mikovice
09. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
09. 01. 2020 Záměr města prodat část pozemku p.č.118/4 v k.ú. Mikovice
09. 01. 2020 Informace o závazném stanovisku
09. 01. 2020 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností v rámci akce "Úprava křižovatky ulic Generála Klapálka x sídl. Hůrka"
04. 01. 2020 ÚR _FTTS 25029,k.ú.Minice
04. 01. 2020 VŘ referent SVŠaK - sociálně právní ochrana dětí (kurátor pro děti a mládež) PRODLOUŽENO
04. 01. 2020 VŘ vedoucí oddělení silničního hospodářství v rámci odboru dopravy PRODLOUŽENO
04. 01. 2020 VŘ referent odboru infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou na dobu určitou PRODLOUŽENO
04. 01. 2020 VŘ 2 pracovní místa referent SVŠaK - sociálně právní ochrana dětí doba určitá PRODLOUŽENO
04. 01. 2020 VŘ referent sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vlt. - soc. pracovník DU PRODLOUŽENO
04. 01. 2020 Informace o závazném stanovisku
04. 01. 2020 Informace o závazném stanovisku
04. 01. 2020 Informace o závazném stanovisku
04. 01. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou
04. 01. 2020 OOP - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kozomín
02. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
02. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
02. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
02. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
02. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou.
23. 12. 2019 Informace o závazném stanovisku
21. 12. 2019 Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků pro rok 2020
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 27/2019
21. 12. 2019 Informace o závazném stanovisku
21. 12. 2019 Informace o závazném stanovisku
21. 12. 2019 Informace o závazném stanovisku
21. 12. 2019 Návrh střednědobých výhledů PO na rok 2021 - 2022
21. 12. 2019 Návrh rozpočtů PO na rok 2020
21. 12. 2019 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
21. 12. 2019 Výzva k doplnění podkladů žádosti a usnesení o přerušení správního řízení - obec Dřínov
21. 12. 2019 Záměr města prodat pozemek p.č.82/86 v k.ú. Lobeč
21. 12. 2019 Záměr města prodat pozemky pro výstavbu garáží v k.ú. Kralupy nad Vltavou obálkovou metodou
21. 12. 2019 Záměr města prodat pozemek p.č. 82/87 v k.ú. Lobeč
21. 12. 2019 Svazek měst a obcí VKM - Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2022, Rozpočet na rok 2020
21. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Oznámení stavebního řízení "Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou"
21. 12. 2019 Program na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2020

XML