« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - OOP - Stanovení místní úpravy provozu: Park Prague North, s.r.o., Žádost o stanovení trvalé místní ú

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Stanovení místní úpravy,sil č II 608, k ú Úžice.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 62234/2023 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 61208/2023 VYST/Br
2
3
3
<br>
<br> *MUKVX0126OHC*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 20.11.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
„Stanovení místní úpravy provozu“
<br> na pozemních komunikacích,silnice č.II/608 a účelová komunikace v k.ú.Úžice u Kralup nad Vltavou
<br>
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 10.11.2023 podala společnost Park Prague North s.r.o <.>,IČ 27183785 <,>
Antala Staška č.p.2027/79,140 00 Praha,kterou zastupuje společnost CTP Invest,spol.s r.o.<,>
IČ 26166453,CTPark Humpolec č.p.1571,396 01 Humpolec,kterého zastupuje XXXX XXXXXXX (dále jen
"žadatel“) v souladu s ustanovením § XXX a 173) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> vydává opatření obecné povahy <,>
<br>
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst.1,písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném souhlasu s návrhem místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích KŘ Policie ČR DI Mělník,Č.J.: KRPS – 22-169/ČJ-2023 - 010606
ze dne 18.10.2023
<br> stanovuje
dne 20.11.2023 místní úpravu provozu na ...

Načteno

edesky.cz/d/7946173

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz