« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronájmu garáže K Radotínu č.p. 288

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2369249_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 2369249/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: Mgr.Zuzana Hadrabová
<br> 236 002 646
<br> Datum: 10.11.2023 Počet listů/příloh: -/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> garáž č.516 (označení dle iDES) o výměře 13,90 m2 v objektu č.p.288,ul.K Radotínu,který je
<br> součástí pozemku parc.č.886/4,v katastrálním území Zbraslav,obec Praha,fyzické osobě -
<br> nájemci souvisejícího bytu v tomto objektu <.>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 15.11.2023 Poslední den zveřejnění: 30.11.2023
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy objektů
<br>
<br> *MHMPXPN789E1*
MHMPXPN789E1
<br>
<br> 2023-11-13T09:01:45+0000

Načteno

edesky.cz/d/7946140


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz