« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronájmu gar. st. 36 v objektu Bobkova 710

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_Vzor pro vyvěšování na úřední desku_pracoviště Nám Franze Kafky.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 2403246/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 2400614/2023 XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.11.2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> garážové stání č.36 (dle iDES č.236) o výměře 18 m2 v budově čp.710,Bobkova 25,na
<br> pozemku parc.č.221/714,Praha 14,k.ú.Černý Most panu Z.Telvakovi za sníženou sazbu pro
<br> držitele průkazu ZTP <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 21.11.2023 Poslední den zveřejnění: 7.12.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy objektů
<br>
<br> *MHMPXPN8I1V5*
MHMPXPN8I1V5
<br>
<br> 2023-11-16T08:53:11+0000

Načteno

edesky.cz/d/7946119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz