« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pořizovatel/pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje (2297)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_UZR_2297_PUPPD_VR205-23_r.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPN9T53T*
MHMPXPN9T53T
<br> Č.j.: MHMP 2430826/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 21.listopadu 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací
<br> v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 2297)
<br>
Sjednaný druh práce: pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní
plat v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do
výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Pracovní pozice je vhodná také pro absolventa / absolventku <.>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • výkon úřadu územního plánování v působnosti hlavního města Prahy
• zajišťování agendy vydávání závazných stanovisek k územním řízením
• poskytování informací o využití ploch a pozemků dle územního plánu hl.m.Prahy
• spolupráce při zajišťování činností souvisejících s pořizováním,projednáváním a schvalováním
<br> územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
• konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování
• vyjadřování se k záměrům investorů z hlediska územního plánování
• vyjadřování se k návrhům na dispozice s majetkem města
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhon...

Načteno

edesky.cz/d/7946117

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz