« Najít podobné dokumenty

Město Sušice - Výzva k podání nabídek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek
1 - Předmět nájmu :
<br> Prostor kpodnikání o celkové výměře 52,1 m2,dle plánku uvedený jako prostor č.3,nacházející se v I.NP objektu čp.10/l,Sušice,Poštovní ul <.>,na st.p.č.113/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou <.>
<br> Objekt čp.10/l stojí na rohu ulic Poštovní a náměstí Svobody,v městské památkové zóně <.>
<br> Prostor tvoří: prodejna 45,2 m2 šatna 3,0 m2 WC 3,9 m2 Celkem 52,1 m2
<br> Zadávací dokumentace (výzva,situační plánek) je kdispozici zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu vSušici,4.NP,kancelář č.411,e-mail : jzdenkova©mususice.cz,tel.: 376 540 145 <.>
<br> 2 - Podmínky nájmu : 0 Minimální nabídková cena ročního nájemného byla stanovena na 1 500,- Kč za m2 bez
<br> DPH
<br>.Doba nájmu na dobu neurčitou od 1.2.2024 s výpovědní lhůtou 3 měsíce
<br>.Užívání prostoru musí být souladu se stavebním určením prostoru (např.obchod,kancelář),nelze jej využít jako restauraci,hernu,ordinaci,kadeřnictví apod <.>
<br>.Nájemce si na své náklady zajistí reklamní pásy (ve shodném grafickém provedení jako u sousedních prostor)
<br>.Užívání venkovního prostoru pod markýzou bude řešeno samostatnou smlouvou
<br> 3 - Informační prohlídka a podání dalších informací :
<br> Prohlídka prostoru se uskuteční po dohodě 3 kontaktní osobou <.>
<br> 4 - Lhůta a způsob podávání nabídek.'
<br> Zájemci podají své nabídky písemně vzalepených obálkách,osobně nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE,náměstí Svobody 138/l,342 O1 Sušice,tak,aby byly
<br> doručenyn nejpozději do 29.12.2023 do 12,00 hodin <.>
<br> Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha č.1),vlastnoručně podepsána,podána vzalepené neprůhledné obálce se zpáteční adresou a označením „NEOTVÍRAT- PRONÁJEM PROS__TORU č.3vč cg.10IIvS__ušici“ <.>
<br> 5 - Obsah nabídky : veškeré identifikační údaje žadatele
<br> nabídková cena nájmu záměr využití
<br> 6 - Práva zadavatele :
<br> Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účastníků nabídkového rizeni <.>
<br> Zadavatel může zr...

Načteno

edesky.cz/d/7945477

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz