Město Sušice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://mestosusice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sušice
náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Datová schránka: i7ab4sa
E-mail: pmottl@mususice.cz, epodatelna@mususice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mokrosuky
17. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkoviště na ppč. 187 v Sušici
17. 04. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Marie Havlíková, Růžena Jarošíková
15. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - "sil. II/169 - ul. Nádražní a místní komunikace - ul. Sirkařská a ul. Pravdova "
15. 04. 2019 Usnesení z jednání rady města 8.4.2019
12. 04. 2019 Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu 3 + 1
12. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
12. 04. 2019 Výzva k uzavření nájemní smlouvy
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (za fyzickou osobu z trvalého pobytu)
12. 04. 2019 Výběrové řízení na pozici strážníka městké policie
11. 04. 2019 Pozvánka na 5. jednání zastupitelstva města dne 17. 4. 2019
11. 04. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - "II/187 Kolinec průtah"
11. 04. 2019 Dražební vyhláška - Iveta Přerostová
11. 04. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení ke stavebnímu záměru vrtaná studna včetně vodovodu ze studny v k.ú. Maleč
10. 04. 2019 Výměna kotle se zajištěním kotlíkové dotace na klíč
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny ORP Vimperk
09. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - "sil. III/18716 a 18717 v úseku Boříkovy - Lukoviště"
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - trubní studna v k.ú. Sušice nad Otavou p.p.č. 600/15
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Rallye Šumava 2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 04. 2019 Dražební vyhláška - Jaroslav Marek
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oprava místní komunikace v Rabí
03. 04. 2019 Kompostér zdarma
02. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
29. 03. 2019 Oznámení - prodej pozemkové parcely p. č. 36/1 v k .ú. Albrechtice u Sušice
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stavba silážního žlabu Soběšice
28. 03. 2019 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
26. 03. 2019 Informace k zásobování pitnou vodou Velká Chmelná
22. 03. 2019 Oznámení výběrového řízení
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - průtah Hartmanice
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Podolí - Tržek
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Dlouhá Ves - Radešov
20. 03. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školy Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
20. 03. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kašperské Hory
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - "Opatření obecné povahy č. 2"
18. 03. 2019 Dražební vyhláška - Antonín Skýpala
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Petrovice
15. 03. 2019 Dražební vyhláška - František Kolář
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Sušice - odkanalizování pravého břehu Otavy v lokalitě Pod Stráží
14. 03. 2019 Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu o velikosti 3+1
14. 03. 2019 Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody v Sušici - ul. Na Hrázi
14. 03. 2019 Dražební vyhláška - Karin Schreder
13. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - "sil. II/169 a II/145 Dlouhá Ves a Radešov"
13. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - "ul. Na Hrázi v Sušici"
12. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
08. 03. 2019 Oznámení
06. 03. 2019 Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ - lokalita Volšovy
06. 03. 2019 Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ - lokalita Červené Dvorce
05. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Marie Havlíková, Růžena Jarošíková

XML