« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - Rozhodnutí - Žádost o výkopy v ul. Na Hlídce - prodloužení do 30.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Graficka_priloha_-_Na_hlidce_-_vysadba_stromu_2._prodlouzeni_.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 20.11.2023 Sejmout: 06.12.2023
<br>
<br> Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 20.11.2023 Sejmout: 06.12.2023
<br>
<br> Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 20.11.2023 Sejmout: 06.12.2023
23-1902a_OOP_Na_hlidce_-_vysadba_stromu_OOZP_-_2._prodlouzeni_terminu.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 20.11.2023 Sejmout: 06.12.2023
<br> Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silničního úřadu
<br> Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
Úřad městské části IČ: 00063517
Odbor dopravy Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.<,>
Oddělení silničního úřadu Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Seifertova 559/51,130 00 Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g
+420 222 116 111
<br> 1/2
<br> Městská část Praha 3
<br> Úřad městské části
<br> Odbor ochrany životního prostředí
<br> Olšanská 7
<br> 130 00 Praha 3
<br> V Praze dne: 20.11.2023 V Praze dne: 08.06.2020
<br> Spisová značka: S ÚMČ P3 600672/2023 Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
<br> Značka: OD/XXXXa/XX/Se Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: sedlak.vaclav@praha3.cz
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy příslušný podle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění a dále podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění v návaznosti na § 77 odst.5 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění na základě
návrhu žadatele ze dne 14.11.2023
<br> v y d á v á
<br> podle ust.§ 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o provozu
na pozemních komunikacích,v platném znění
<br> opatření obecné povahy
<br> - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Na hlídce <,>
V domově,Na Balkáně a Hartigova (dříve Koněvova),Praha 3 <,>
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na pozemní
komunikacích Na hlídce (v úseku Biskupcova – V domově),V domově 1325/13,Na Balkáně
1315/10 a Hartigova (dříve Koněvova) 1519/165 – 2412/163 a 1737/174,Praha 3,v termínu
20.11.2023 – 30.11.2023,dle přiložených si...

Načteno

edesky.cz/d/7945438

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz