Praha 3

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha3.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3

Datová schránka: eqkbt8g
E-mail: podatelna@praha3.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Rozhodnutí - ZUK Basilejské nám., Malešická, Jana Želivského
30. 07. 2021 OOP - V Domově, parc.č. 2639/125
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy povolení vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
29. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny - Křišťanova 1544/4, 1543/6, 23.8.2021
29. 07. 2021 Rozhodnutí - ZUK stavební úprava křižovatky Vlkova x Krásova - BESIP
29. 07. 2021 VŘ_853_Jeseniova 37-446_NP102 a Českobratrská 9-274_NP103
29. 07. 2021 Rozhodnutí - ZUK Na Jarově a V Zahrádkách - práce na horkovodu - prodloužení
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy povolení vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
29. 07. 2021 doručení veřejnou vyhláškou - ArtWorks Design s.r.o., IČO 05155525
29. 07. 2021 Dražební řád a dražební vyhláška
28. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení - Vymezená oblast - zóna se zákazem vjezdu pivních kol
28. 07. 2021 Opatření obecné povahy povolení vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
28. 07. 2021 Opatření obecné povahy povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
27. 07. 2021 Jeseniova 1558/154 - RD přístavba - ÚRSP - Rozhodnutí
27. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Kubásek
27. 07. 2021 Oznámení zahájení řízení - obnova nám. Jiřího z Poděbrad
27. 07. 2021 880/Ž, Táboritská 14 - odvolání Ing. Jana Večerky
26. 07. 2021 RO za červenec 2021 (poř. č. 7 Usnesení RMČ č. 536 z 14.7.2021)
26. 07. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24. 07. 2021 OOP - Sudoměřská, Lucemburská, Baranova, Přemyslovská, Jičínská, Vinohradská
24. 07. 2021 Oznamení zahájení řízení - ZSPD - OS Na Vackově zóna A2/etapa 08
24. 07. 2021 Rozhodnutí - výkopy Malešická ul. - Revitalizace nákl. nádraží Žižkov...
22. 07. 2021 Rozhodnutí o povolení zvl. užívání komunikace - Jagellonská 1301/12 - 1609/1
22. 07. 2021 OOP + rozhodnutí- Květná, Votická, Šrobárova
22. 07. 2021 rozhodnutí + opatření - filmování - Vinohradská - NN 5375
22. 07. 2021 Záměr pronájmu - Koněvova 144/1604, NP č. 103 a 104 Spongia s.r.o.
21. 07. 2021 Technická správa komunikací hl-ZarKom
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy povolení vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
21. 07. 2021 Dotace 2022 usnesení
21. 07. 2021 Rozhodnutí + OOP - průzkum a čištění kanalizačních řadů
21. 07. 2021 2681/Ž, Olšanská 6 - zahájení
21. 07. 2021 Rozhodnutí + OOP Baranova 1878/10
20. 07. 2021 Rozhodnutí + OOP provádění výkopových prací Koněvova
20. 07. 2021 doručení veřejnou vyhláškou - CATHAM s.r.o., IČO 03670058
19. 07. 2021 rozhodnutí + opatření - filmování - Na Parukářce, Malešická
19. 07. 2021 OBYTNÝ SOUBOR NA VACKOVĚ A2/ ETAPA 08; - rozhodnutí o prodloužení platnosti SP
19. 07. 2021 vyvěšení na ÚD-RMČ č.527 ze dne 14.7.2021-záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2639/114 Ž
19. 07. 2021 vyvěšení na ÚD-RMČ č.528 ze dne 14.7.2021-záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2931/152 Ž
19. 07. 2021 vyvěšení na ÚD-RMČ č.517 ze dne 14.7.2021-záměr dlouhodobého pronájmu části pozemku parc.č. 4089/9 Ž
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
16. 07. 2021 Rozhodnutí - stavební zábor - Krásova 542/35
16. 07. 2021 ul. Křivá, Luční a okolí - úpravy NTL plynovodů - zahájení územního řízení
16. 07. 2021 rozhodnutí + OOP Bořivojova 2419/21
16. 07. 2021 Oznámení o prodejí hrobového zařízení Praha 3 Olšany - III.kolo
16. 07. 2021 Oznámení o prodeji hrobového zařízení Praha 3 Olšany - IV.kolo
15. 07. 2021 rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
15. 07. 2021 zveřejnění- Kubelíkova
15. 07. 2021 vyvěšení - Havlíčkovo nám.

XML