« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- zahájení vodoprávního řízení- Tábor - Budějovická ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- zahájení vodoprávního řízení- Tábor - Budějovická ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Č.j.METAB 65322/2023/OŽP/JJah
str.5
<br> Městský úřad Tábor
<br> O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
<br>
*S00FX01WTLVA*
<br> Husovo náměstí 2938,390 02 Tábor
S00FX01WTLVA
<br>
Spis.značka
S-META 65314/2023/JJah
Tábor
<br> Číslo jednací
METAB 65322/2023/OŽP/JJah
<br>
Oprávněná úřední osoba
Ing.XXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX
XX.XX.XXXX
<br>
<br> Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>
Kosova 2894
390 02 Tábor 2
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ vodoprávního ŘÍZENÍ a upuštění od ústního jednání ve věci povolení stavby vodního díla s názvem
"Tábor - Budějovická ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - 4.etapa
<br> Veřejná vyhláška
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>,IČO 26069539,Kosova 2894,390 02 Tábor 2
(dále jen "stavebník") dne 5.10.2023 podala žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla s názvem:
<br> "Tábor - Budějovická ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - 4.etapa
<br> na pozemku.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Stavba bude provedena na pozemcích: 5751,2335,2139,5814/1 v k.ú.Tábor <.>
Městský úřad Tábor,odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č.51/2020 Sb <.>,o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
oznamuje
podle § 47 odst.1 správního řádu a podle § 115 odst. 1 a odst.8 vodního zákona a v souladu s § 112 odst. 1 stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/7945373

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz