« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - Oznámení o VŘ č. 2023/118 - odborný referent/referentka do odd. péče o krajinu a zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cestne_prohlaseni_k_RT.doc
OLOMOUC
<br>
<br> Statutární město Olomouc
<br> oddělení personální a právní
<br> Horní náměstí č.p.583,779 11 OLOMOUC
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
<br> Čestně prohlašuji,že jsem bezúhonný(á) a není proti mé osobě vedeno trestní řízení <.>
<br> Zavazuji se tímto,že v případě,že budu vybrán(a) z výběrového řízení a bude se mnou zahájeno jednání v rámci předsmluvních pracovněprávních vztahů,doložím před vznikem pracovního poměru výpis z evidence Rejstříku trestů <.>
<br> V případě nedoložení výpisu z evidence Rejstříku trestů beru na vědomí,že se mnou nebude možné uzavřít pracovní poměr <.>
<br> Jsem rovněž srozuměn(a) s tím,že v případě,že se výpisem z evidence Rejstříku trestů prokáže toto čestné prohlášení za nepravdivé,budu nést všechny právní důsledky z toho vyplývající <.>
<br>
<br> Poznámka: Toto čestné prohlášení je určeno pouze těm uchazečům,kteří v době podání přihlášky do výběrového řízení mají výpis z evidence Rejstříku trestů starší 3 měsíců nebo nemají výpis žádný <.>
<br>
<br> Datum:
<br> Podpis uchazeče:
Strukturovany_zivotopis.docx
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
<br>
<br>
titul,jméno,příjmení
<br>
<br>
<br>
<br> datum narození
<br> adresa
<br>
<br>
<br>
<br> telefon
<br> e-mail
<br> KDO JSEM (O MNĚ)
<br>
VZDĚLÁNÍ
<br>
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
<br>
DALŠÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
<br>
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
<br>
ZÁJMY A KONÍČKY
<br>
datum a podpis:
Osobni_dotaznik.docx
Statutární město Olomouc
oddělení personální a právní
Horní náměstí č.p.583,779 11 OLOMOUC
<br>
OSOBNÍ DOTAZNÍK
<br> Příjmení,jméno,titul:
<br>
Datum narození:
<br> Státní příslušnost:
<br>
Trvalý pobyt,PSČ:
(dle občanského průkazu)
<br> Adresa pro doručování:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Telefon:
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br>
Vzdělání (i započaté nebo nedokončené)
<br>
název školy <,>
obor,studijní program
počet tříd
od
do
ukončené
ano - ne
<br> základní
<br>
<br>
<br>
střední odborné
<br>
<br>
<br>
úplné střední
<br>
<br>
<br>
úplné střední odborné
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
vyšší odborné
<br>
<br>
<br>
vysokoškolské
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
a další
<br>
<br>
<br>
<br>
Průběh dosavadního zaměstnání
<br> zaměstnavatel
druh práce
(funkce)
od
(celé datum)
do
(celé datum)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Jazykové znalosti
<br> jazyk
stupeň znalosti
druh zkoušky
<br> jazyk
stupeň znalosti
druh zkoušky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Další odborné znalosti a dovednosti
(řidičský průkaz,kurzy,školení,stáže,státní zkoušky,zkouška zvláštní odborné způsobilosti,práce s počítačem atd.)
<br>
<br>
<br>
<br> „Prohlašuji,že jsem nic nezamlčel/a a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.“
<br>
Datum:
<br> Podpis uchazeče:
<br>
<br>
<br>
<br> 030.2040 A
Prihlaska_do_VR.docx
Statutární město Olomouc
oddělení personální a právní
Horní náměstí č.p.583,779 11 OLOMOUC
<br>
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.………….<.> / ………… <.>
<br> Pracovní místo/funkce:
<br>
Příjmení,jméno,titul:
<br>
Datum narození:
<br>
Trvalý pobyt:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br> Číslo dokladu
o povolení k pobytu:
(u cizího státního občana)
<br>
Telefon:
<br> E-mail:
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
<br> a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností <,>
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <,>
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
d) negativní lustrační osvědčení – pouze u tajemníka a jmenovaných vedoucích úředníků (neprokazují osoby narozené po 1.prosinci 1971) <.>
<br>
<br> Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě?
<br>
Prosím vyberte odpovídající možnost <.>
<br> ☐ webové stránky statutárního města Olomouce
☐ webové stránky Úřadu práce Olomouc
☐ sociální síť LinkedIn
☐ sociální síť Facebook
☐ jiný zdroj (prosím uveďte):
<br>
<br> Datum:
<br> Podpis uchazeče:
<br>
<br>
030.2040 A
Oznameni_o_VR_c._2023-118_odborny_referent_odd._pece_o_krajinu_a_zemedelstvi_OZP.pdf
Statutární město Olomouc
oddělení personální a právní
Horní náměstí č.p.583,779 11 OLOMOUC
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.2023/118
v souladu s § 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Funkce: odborný referent/referentka do oddělení péče o krajinu a zemědělství
<br> Druh práce: zajišťování agendy státní správy lesů zařazené v odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce
<br> Místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
<br> Platová třída: 10.platová třída (24.100 – 34.370 Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě <,>
ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku
a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť
významných pracovních úkolů dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br> Co Vám můžeme
nabídnout:
<br>  5 týdnů dovolené <,>
 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna
<br> na dobrovolnickou činnost <,>
 pružnou pracovní dobu (v úterý a ve čtvrtek možnost odchodu
<br> z práce ve 14:00 hod.a v pátek ve 12:00 hod.) <,>
 zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců <,>
 příjemné pracovní prostředí <,>
 přátelský kolektiv <,>
 příspěvek na stravné <,>
 příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření <,>
 Flexi Passy <,>
 příspěvek na volnočasové pohybové aktivity <,>
 možnost jednorázové sociální výpomoci <,>
 bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace <,>
 možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům <,>
 služební mobilní telefon <,>
 možnost využít benefitní program mobilních operátorů <,>
 finanční a věcné dary <,>
 možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma <,>
 permanentky do Moravského divadla,do ZOO a na hokej <,>
 i...

Načteno

edesky.cz/d/7945336

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz