Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2019 018 ex 01277/09-116 Dražební vyhláška
25. 04. 2019 Usnesení o odložení dražební vyhláška 139EX 04323/16-082
25. 04. 2019 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí č. 1 - 95 včetně abecedního seznamu členů komisí
25. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
25. 04. 2019 Trhlíková Petra - rozhodnutí ve věci
25. 04. 2019 Trhlík Petr - rozhodnutí ve věci
25. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/20 odborný stavební referent, odbor stavební
25. 04. 2019 Přechodné dopr. značení "Lošov, Zlaté Doly, rekonstrukce komunikace"
25. 04. 2019 04-12 - OOP - DZ přechodné, Na Zákopě "Vodovod Olomouc, oprava páteřního řaduDN 700"
25. 04. 2019 Stanovení vzor. přech. úpravy provozu - sil. II a III tř., MK a VPUK v Ol. - havárie tepelné sítě
25. 04. 2019 Ztráty a nálezy - DPMO, a.s. - 1.Q/2019
25. 04. 2019 Oznámení - změna ÚR č. 17/2009 změna trasování VO
25. 04. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - ÚD
24. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
24. 04. 2019 Bednář Miroslav (51) - Rozhodnutí-VD
24. 04. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/19 - pracovník řízení a kontrolingu městských firem, odbor strategie a řízení
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška
24. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Olomou - Nové Sady dne 13.5.2019
24. 04. 2019 Přechodné DZ - sil. II/435 a místní komunikace Nemilany - opatření
24. 04. 2019 OS OPK SSU - 01-02-04 – SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení
24. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
24. 04. 2019 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Flora - Aksamitova,
24. 04. 2019 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - OCRS Horní nám., ...
23. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 04. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 04. 2019 Dražební vyhláška - D 44/2018
23. 04. 2019 Bytové domy "U Solných mlýnů" - SO 13 Vodovodní řad, SO 14 Splašková kanalizace a SO 15A Vsakovací o
23. 04. 2019 04-12 - OOP přechodné pro kulturní akci "Lutín - hodové slavnosti"
19. 04. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení
18. 04. 2019 Usnesení 16. schůze Rady města Olomouce 15.4.2019 - anonymizace
18. 04. 2019 OS ÚSO Informace o pokračování v řízení
18. 04. 2019 197EX 3283/14-90 Exekuční příkaz k provedení exekuce
18. 04. 2019 Aukční vyhlášky 2173/OOL/2019-OOLM, 2173/OOL/2019-OOLM
18. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Chválkovice
18. 04. 2019 04-12 - OOP - DZ přechodné, Uz. žel. přejezdu P7534 Hrubá Voda - cesta do lomu
18. 04. 2019 04-12 - OOP - DZ přechodné, Prokopa Holého
18. 04. 2019 Fink Stanislav - rozhodnutí o zastavení daňové exekuce
18. 04. 2019 Výběrové řízení KUOK 40824/2019
18. 04. 2019 spol. R - Hněvotín-posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu
18. 04. 2019 02-06-01 - OZSŘ - změna a zařazení PK do kategorie MK - Malé Vlčiny
18. 04. 2019 OS OPK SSU - 01-13-04 - SPOL - 2018 - Společné územní a stavební povolení
18. 04. 2019 04-12 - OOP - DZ přechodná, U Panelárny, Olomouc
18. 04. 2019 04-12 - OOP - DZ přechodné, sil. III/43617,
17. 04. 2019 Grau Lukáš - Rozhodnutí ve věci
17. 04. 2019 123EX 10058/10-40 Dražební vyhláška - prodej movitých věcí
17. 04. 2019 Oznámení o konání aukce 2064/OOL/2019-OOLM
17. 04. 2019 Informace pro obce - Hasičův rok - duben

XML