Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 04-11 - Oznámení OOP - DZ místní - MK na parc. 371/2 a 420/2, obě k.ú. Těšetice u Olomouce
19. 02. 2019 Kollárová Veronika (8) - Rozhodnutí-VD
18. 02. 2019 ozn.-Hlubočky, kanalizace ul. V Podlesí-prodl. platnosti SP
18. 02. 2019 OS ÚSO Opravné usnesení (rozhodnutí) chyby v textu 2013
18. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Nové Sady, Olomouc
18. 02. 2019 EIA-Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Extenze výrobní haly M.L.S. Olomouc Holice KUOK 21502/2
18. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku
18. 02. 2019 185EX 8037/09-225 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky
18. 02. 2019 04-12 - OOP- DZ přechodná "Bílsko - Loučana" - montáž vodičů
18. 02. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
18. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
18. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
18. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
18. 02. 2019 04-12 - PRDZ UU - Česká Čtvrť 47 - přípojka V + K - stanovení
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2019
15. 02. 2019 RMO ze dne 11. 2. 2019 - záměry prodat, pronajmout nemovité věci, popř. jejich části
15. 02. 2019 Usnesení veřejná vyhláška farmak - KUOK 20926/2019
15. 02. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
15. 02. 2019 030 EX 19944/14-139 Dražební vyhláška,
15. 02. 2019 185EX 2/19d-2 Dražební vyhláška - dobrovolná dražba
15. 02. 2019 185EX 476/18-61 Usnesení o odročení dražby
15. 02. 2019 185EX 1771/10-132 Usnesení o odročení dražby
14. 02. 2019 Ztráty a nálezy k 14.2.2019
14. 02. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stav. řízení: Účel. komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany
14. 02. 2019 OS ÚSO vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou 2013
14. 02. 2019 Dražební vyhláška - D 10/2019
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy KUOK 20378/2019
14. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost 1Z95158
14. 02. 2019 OS OPK DIR - 02-01-03 - Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - OCRS Horní nám.
13. 02. 2019 OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
13. 02. 2019 122EX 253/18-23 Dražební vyhláška
13. 02. 2019 Usnesení o oznámení DR 203 Ex 25010/13-40
13. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
13. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
13. 02. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
13. 02. 2019 Steinhauserová Lucie (20) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
13. 02. 2019 Steinhauserová Lucie (20) - Zahájení správního řízení
13. 02. 2019 Usnesení z 11. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11.2.2019
13. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost 5M67629
13. 02. 2019 Ištoková Nikola - usnesení o ust. opatrovníka
13. 02. 2019 Ištoková Nikola - zahájení spr. řízení
13. 02. 2019 Ištoková Petra - usnesení o ust. opatrovníka
13. 02. 2019 Ištoková Petra - zahájení spr. řízení
13. 02. 2019 Ištoková Sára - usnesení o ust. opatrovníka
13. 02. 2019 Ištoková Sára - zahájení spr. řízení
13. 02. 2019 Ištok Marek - usnesení o ust. opatrovníka
13. 02. 2019 Ištok Marek - zahájení spr. řízení
13. 02. 2019 Horváthová Petra - usnesení o ust. opatrovníka
13. 02. 2019 Horváthová Petra - zahájení spr. řízení
13. 02. 2019 Vyhlášení nařízení 1/2019 (změna nařízení 2/2018 o placeném parkování v Olomouci)

XML