Město Olomouc

Okresní město
Okres Olomouc

http://olomouc.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Datová schránka: kazbzri
E-mail: infocentrum@olomouc.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
23. 08. 2019 Stanovení Dopravního značení - ul. Javoříčská - umožnění výjezdu vozidel stavby
22. 08. 2019 Informace o výcviku číslo 8/2019 na 09/2019
22. 08. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/56 právník/právnička do oddělení přestupkového, odbor správních činností
22. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
22. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
22. 08. 2019 úplná uzavírka v rámci stavby "Ulice Dvorská, Tyršova - oprava komunikací" - SO 101 ul. Dvorská
22. 08. 2019 Změna č. VI Územního plánu Olomouc - veřejné projednání návrhu
21. 08. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/52 architekt-urbanista do odd. útvaru hl. architekta, odbor strategie a řízení
21. 08. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/53 urbanista/ka zeleně do odd. útvaru hl. architekta, odbor strategie a řízení
21. 08. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/54 vedoucí útvaru hlavního architekta, odbor strategie a řízení
21. 08. 2019 Oznámení o VŘ č.2019/55 administr. pracovník do odd. útvaru hl. architekta, odbor strategie a řízení
21. 08. 2019 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve
21. 08. 2019 OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) 20
21. 08. 2019 Stanovení Dopravního značení pro opravné práce na žel. přejezdu P7529 - Hlubočky, Mariánské Údolí
21. 08. 2019 Stanovení Dopravního značení v rámci stavby "Horkovod Janského, Olomouc"
21. 08. 2019 úplná uzavírka sil. III/4432 ul. Zámecká v rámci kulturní akce "Lidový rok 2019, Velká Bystřice"
20. 08. 2019 Olomouc, Ulice 1. května O - prodloužení platnosti SP a termínu dokončení stavby - bez ústního jedná
20. 08. 2019 Dopravní značení přechodné pro nakládku cukrové řepy (ZD Senice na Hané)
20. 08. 2019 Dopravního značení přechodné pro uzavírku žel. přejezdu, P7522, Bystrovany
20. 08. 2019 Olomouc, Pasteurova, Rekonstrukce stoky R - Prodloužení platnosti SP a termínu dokončení stavby
20. 08. 2019 120 EX 17394/11-120-Usn. zrušení dražby
19. 08. 2019 Usnesení o oznámení DR 203Ex09536/19-30
19. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - kočka
19. 08. 2019 Havlén Marek (141) - Rozhodnutí-VD
19. 08. 2019 04-12 - OOP - Stanovení dopravního značení přechodné pro kulturní akci "Lidový rok 2019, Velká Bystř
19. 08. 2019 OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ
19. 08. 2019 Oznámení o VŘ č. 2019/51 odborný stavební referent/ka do oddělení pozemních staveb, odbor stavební
19. 08. 2019 Výběrové řízení oboru algeziologie (ambulantní péče
19. 08. 2019 Oznámení o Výběrovém řízení
19. 08. 2019 Aleš Mauthner - oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 08. 2019 Vavrek Jan (146) - Usnesení o ustanovení opatrovníka
19. 08. 2019 Vavrek Jan (146) - Zahájení správního řízení
19. 08. 2019 Stanovení Dopravního značení přechodné k uzavírce MK ul. Dvorská - oprava komunikace
19. 08. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Riegrova
19. 08. 2019 Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Riegrova
19. 08. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - Palackého
19. 08. 2019 Soubor změn č. IX regulačního plánu MPR - veřejné projednání návrhu
16. 08. 2019 122EX 8/06-1141 Dražební vyhláška
16. 08. 2019 030 EX 372/05-235 Dražební vyhláška,
16. 08. 2019 OS ÚSO vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou 2013
15. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete - pes
15. 08. 2019 OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení
15. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Olomouc
15. 08. 2019 220 EX 12618/17-76 Elektronická dražba
15. 08. 2019 Stanovení přechodná úprava provozu - Trocnovská u p.č. 17 a 15/9 - NRD - 04-12
15. 08. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - CCT Horní nám.
15. 08. 2019 Usnesení 24. RMO 12.8.2019
15. 08. 2019 Oznámení OOP - Stanovení DZ místní - VPÚK na parc. č. 83/1, k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice

XML