« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_Vzor pro vyvěšování na úřední desku_pracoviště Jungmannova.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 2401506/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 2181199/2023 XXXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.11.2023 Počet listů/příloh: 1/1
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPŮJČIT
<br> Uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce č.VYP/54/09/017140/2019 uzavřené se spolkem
<br> Praha 5,Radlice z.s <.>,IČO: 22729518,za účelem zmenšení velikosti předmětu výpůjčky – parc.č <.>
<br> 430/1 v k.ú.Radlice,na 8 000 m2 a prodloužení doby výpůjčky na dobu neurčitou <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 20.11.2023 Poslední den zveřejnění: 6.12.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení ekonomiky a majetkové správy
<br>
<br> *MHMPXPN8FM7H*
MHMPXPN8FM7H
<br>
<br> 2023-11-20T08:26:44+0000
Spolek Radlice.pdf
XXXXXX XXXXXX
Textový rámeček
parc.č.XXX/X v k.ú.Radlice,výměra 8000 m2

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz