« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení investičního v odboru školství, mládeže a sportu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_SML_1963_VO_investice_VR208-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPN9Q0QO*
MHMPXPN9Q0QO
<br> Č.j.: MHMP 2428444/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 20.listopadu 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího
úředníka / vedoucí úřednice
<br>
vedoucí oddělení investičního
<br> v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 1963)
<br>
Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení investičního
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (do výše 8.020 Kč) <,>
osobní příplatek po zkušební době (do výše 20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace
všech účastníků přípravy a realizace investičních činností
<br> • koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a oprav z rozpočtové
rezervy v oblasti školství v rámci HMP
<br> • metodická,poradenská a konzultační činnost
• rozborová činnost,vyhodnocování výsledků
• zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného rozpočtu
<br> o sestavování podkladů pro návrh rozpočtu
o provádění přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými položkami
o iniciování návrhů na provádění rozpočtových změn
o kontrola čerpání,účelnost a využívání finančních prostředků podle stanovených záměrů
o zpracovávání podkladů pro čtvrtletní,pololetní a roční rozbory celkového hospodaření
<br> včetně přehledu čerpání prostředků v rámci rozpočtu
• finanční kontrola v rozsahu své pracovní činnosti podle zákona č.320/2001 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/7945229

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz