« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - personalista/personalistka v odboru školství, mládeže a sportu - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_SML_0216_personalista_VM75-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPN9Q6DB*
MHMPXPN9Q6DB
<br> Č.j.: MHMP 2428517/2023
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o úřednících)
<br>
personalista / personalistka
<br> v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 0216)
<br>
Stručná náplň práce
<br> • poradenská a konzultační činnost v oblasti pracovního práva a odměňování v příspěvkových
organizacích hl.města Prahy
<br> • komplexní zajišťování personální a platové agendy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v působnosti odboru
<br> • metodická,poradenská a konzultační činnost pro ředitele příspěvkových organizací v záležitostech
pracovně právních a oblasti odměňování
<br> • příprava podkladů pro usnesení Rady hl.města Prahy ve svěřené oblasti
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících1
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice,který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2
<br> Další předpoklad pro výkon práce
<br> • prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti podle § 21 zákona o úřednících
na úseku školství (do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)3
<br> Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
<br> Další požadavky
<br> • znalost zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění
• znalost zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,v platném znění
• znalost zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
<br> (školský zákon),v pla...

Načteno

edesky.cz/d/7945228

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz