« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stavba pro reklamu na pozemku parc.č. 2673 kú. Libeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

§ 106 poskytnutí informace - p.č. 2673 v k.ú. Libeň.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Ing.Žaneta Mrkvová
<br> Č.j.: 236 002 386
<br> MHMP 2389641/2023 Počet listů/příloh: -/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2330017/2023 14.11.2023
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů – pozemek parc.č.2673 v k.ú.Libeň
<br> Vážený pane
<br> odbor hospodaření s majetkem MHMP (dále jen „HOM MHMP“) jako povinný subjekt podle
<br> zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „InfZ“),obdržel dne 07.11.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace „Nelegální stavba pro
<br> reklamu umístěná na pozemku parc.č.2673 v k.ú.Libeň“ (dále jen „Žádost“) <.>
<br> Podle Žádosti požadujete: „Uzavřelo hlavní město Praha smlouvu na pronájem pozemku
<br> parc.č.2673 v k.ú.Libeň za účelem umístění stavby pro reklamu? Datum uzavření nájemní
<br> smlouvy a celkový příjem plynoucí z tohoto pronájmu.“
<br> V souladu s § 14 odst.5 písm.d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace,a to:
<br> Nájemní smlouva č.2015/0613/MO.DOBCH ve znění dodatku č.1 (NAP/35/04/017230/2023)
<br> (dále jen „Nájemní smlouva“) byla uzavřena mezi Městskou částí Praha 8 a společností Media
<br> Channel a.s.dne 01.02.2016 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc.č.2673
<br> v k.ú.Libeň („Pozemek“).Dne 01.02.2022 došlo k přechodu práv k pozemku a tudíž i Nájemní
<br> smlouvy na hlavní město Praha.Výše nájmu za období od 01.02.2022 – 2023 činila 129.388 Kč <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> elektronicky podepsáno
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy objektů
<br> *MHMPXPN81D6F*
MHMPXPN81D6F

Načteno

edesky.cz/d/7943696

Meta

Pronájem   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz