« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - zvěřejnění dokumentace - "ÚJEZD u Průhonic - protihlukový val"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1177 - informace - dokumentace(2).pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany pros tředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle § 22
písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zákona zveřejňuje
informaci o obdržení dokumentace záměru
<br>
ÚJEZD u Průhonic – protihlukový val
<br>
Do dokumentace je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy (Jungmannova 35/29,Praha 1,4.patro,místnost č.428,nejlépe po telefonické domluvě
na telefonním čísle 236 004 219) v termínu od 15.11.2023 do 15.12.2023 <.>
<br>
Dokumentace je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem
PHA1177 <.>
<br>
<br> Písemné vyjádření k dokumentaci je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy do 15.12.2023.K vyjádřením zaslaným po lhůtě se podle § 8
odst.3 zákona nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
v z.Ing.XXXXX XXXXXXX
Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky
<br>
<br> 2023-11-15T13:46:17+0000

Načteno

edesky.cz/d/7943692


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz