« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - IPPC - Informace o vydání změny integrovaného povolení, Českomoravský cement, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2414697_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Ing.Veronika Horvathová,Ph.D <.>
<br> Č.j.: 236 004 214
<br> MHMP 2414697/2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 670078/2023 16.11.2023
<br>
<br> Informace o vydání změny integrovaného povolení
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor ochrany prostředí,jako příslušný úřad podle ustanovení
<br> § 33 a § 19a odst.2 zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
<br> o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
<br> prevenci),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje v souladu s ustanovením § 13 odst.9 tohoto
<br> zákona informaci o provedení 40.změny integrovaného povolení při nepodstatné změně
<br> v provozu zařízení:
<br>
ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU CEMENTOVÉHO SLÍNKU V ROTAČNÍCH PECÍCH
<br> O VÝROBNÍ KAPACITĚ VĚTŠÍ NEŽ 500 t DENNĚ,ZÁVOD RADOTÍN
<br> K Cementárně 1261/25,153 00 Praha 5
<br>
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT,a.s <.>
<br> Mokrá 359,664 04 Mokrá – Horákov,IČO 26209578
<br>
<br> Rozhodnutí o nepodstatné změně integrovaného povolení (včetně příloh) je k nahlédnutí
<br> na odboru ochrany prostředí MHMP,Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.431) <,>
<br> po předchozí telefonické dohodě (tel.: 236 004 214) v termínu:
<br>
od 20.11.2023 do 20.12.2023 <.>
<br>
<br> Rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení je dále zveřejněno
<br> v informačním systému integrované prevence na adrese www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství
<br> *MHMPXPN92MMM*
MHMPX...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz