« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - záměr na pronájem části pozemku parc. č. 149/2 k.ú. Libeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2389159_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 2389159/2023 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 1065964/2010 SVM XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.11.2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
<br> Část pozemku parc.č.149/2 o výměře 14 m2 k.ú.Libeň fyz.osobě za účelem užívání zahrady
<br> k rod.domu na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m2/rok – úprava stávající nájemní smlouvy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 20.11.2023 Poslední den zveřejnění: 6.12.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPN80OG9*
MHMPXPN80OG9
<br>
<br> 2023-11-14T08:58:52+0000

Načteno

edesky.cz/d/7943377


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz