« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Bohuslávská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Bohuslávská.pdf
Úplná uzavírka MK ul.Bohuslavska v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> ?.% flava-<a
<br> „aw
<br> Bonum-“ 5“ NI anť- J N:)úr am
<br> 9155“ % “o O ) “dnem“ „».ai,/99 && ?““ na vt'me- ku = Q ) \) QI a b s.<.> E 3 * * O \ \ \ 3/
<br> \LómenskéhB'S-ĚEI
<br> ' 4 \“;w Y wie * O
<br> m'a fr,- 5m CE“ _,_ ; i _ __,' Swahcewa (Tv =- a A % $< __ _ ov ; ' „„ _ 4" _ _ Hmůilshě Nemo "; ;Šťžsn m0“ ;.<.> “mi.—3M T.u; Masaryka *? - - :,*“.* ".\ Pc-W'IĚSÍI
<br> Os'Ěbozc—m
<br> Na H\nlku J: 'b
<br> G\Huňjgmd
<br> 0_ pusto“
<br> Netia“
<br> wa,© *.OsecKa-m—USBCKB—
<br>.Tylšůva '
<br>.\?.<.>.„ „ % <.>,MESTO Š a “M?-.u: 753 ; „aso _Ú,_ : <.>
<br> “tšuva 1 „X Phi-„w enom
<br> Fans?
<br> X in či *f*/7023 zr BJUE“ 79.„.'zozq <?.rz.<.> MJ/ZQÝ'Ap/bza/Řao
<br> :?:,ch Pure/:— Ocz—vč! kěaw "&=—M výr/_Qoq <?.mW—řer—v Cv-_'Zoe.z_ 79%;
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX X
<br> Datum: X.XX.XXXX
<br> Úpiná uzavírka MK ul.Bohuslávska v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 L Olomouc 772 no
Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Bohuslávská.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/27918/2023/5230
<br> Naše čj.: MU/28558/2023/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 16.11.2023
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.44/2023
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 09.11.2023 návrh spol.SIGNALBAU a.s <.>,IČO 258 40 819,Moštěnská
60/4a,Přerov,kterou na základě plné moci zastupuje spol.Dopravní značení Svoboda,Olomouc
s.r.o <.>,IČO 278 48 116,Pavelkova 222/2,779 Bystrovany,na stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci v ul.Bohuslávská v Lipníku nad Bečvou z důvodu opravy
přejezdového signalizačního zařízení <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 15.11.2023 pod čj.KRPM-83843-9/ČJ-2023-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úp...

Načteno

edesky.cz/d/7943297

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz