« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr pronajmout nemovitost ve správě Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

202311161013.pdf 316,34 kB
Zoologická a botanická zahrada města Plzně,příspěvková organizace
<br> Pod Vinicemi 9,Plzeň,PSČ 301 00,IČ: 00377015,DIČ: CZ00377015
<br> o z n a m u j e ve smyslu ustanovení 59 39 zákona č.128/2000 Sb.0 obcích v platném znění:
<br>.záměr pronajmout níže uvedenou nemovitost ve správě Zoologické a botanické zahrady města Plzně
<br> Předmět nájmu:
<br> Část zpevněné plochy o výměře 210 x 300 cm tj.6,3 m2 nacházející se na pozemku p.č.10967/ lna nádvoří Statku Lůftnerka mezi expozicí starých zemědělských strojů a expozicí králíků v areálu ZOO a BZ města Plzně,a to v katastrálním území Plzeň,obec Plzeň,zapsané na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň-město jako majetek statutárního města Plzně <.>
<br> Případné připomínky k záměru adresujte po dobu zveřejnění navadresu Zoologická a botanická zahrada města Plzně,příspěvková organizace,Pod Vinicemi 9,Plzeň,PSC 301 00,kde můžete získat podrobnější informace o předmětu záměru.Tel.37803 8334,378038325 <.>
<br> V Plzni dne 15.listopadu 2023
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r.ředitel Zoologická a botanická zahrada města Plzně,příspěvková organizace „otisk úředního razítka“
202311161014.pdf 517,07 kB
I V S PRÁVA ' Pl.—ZE N,GIS Portál Suméře z GIS Dostupná data GIS Portál města Plzně Návody o
<br> Přehledka
<br> "CJ **“ A.A v I 4 A v „ Let.snímky CR ! Letecký sníme ' Základní mapa CR “a „
<br> imw- "
<br> //

Načteno

edesky.cz/d/7940267

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz