« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: žádost o změnu stavby před jejím dokončením - PLZEŇ - LITI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-469331.pdf 209,49 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/469331/23 ZdHa Plzeň,dne: 15.11.2023
<br> Č.j.: MMP/492167/23
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> HanzelinZ@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Litice - Vyhlídka s.r.o <.>,IČO 10935649,Na Roudné č.p.1550/176b,Severní Předměstí,301 00 Plzeň
<br> (dále jen "žadatel") dne 1.11.2023 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a § 116
<br> stavebního zákona na stavbu:
<br> změna stavby před jejím dokončením - PLZEŇ - LITICE <,>
<br> výstavba na pozemku p.č.583/53,k.ú.Litice
<br>
<br> Záměr obsahuje:
<br> - u všech navržených bytových domů dojde ke změně zdroje vytápění.Původní plynové kotle budou
nahrazeny tepelnými čerpadly.Pro tepelná čerpadla budou využity stávající technické místnosti <.>
<br> Jednotky TČ budou umístěny na střechách objektů <.>
<br> - na základě změny vytápění nebudou realizovány komíny sloužící pro plynové kotle
<br> - otopný systém s nástěnnými otopnými tělesy bude změněn na systém podlahového vytápění
<br> - v rámci venkovních zpevněných ploch dojde ke změně pozice plochy pro kontejnérové stání
<br> - v rámci opěrných stěn bude umístěna další opěrná stěna,která řeší výškový rozdíl mezi parkovištěm
P2 a povolovanou výstavbou rodinných domů "výstavba RD Agrofarma"
<br>
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního
<br> města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném znění,a podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona podle § 78a odst.3 stavebního zákona
<br> i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u
<br> na uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> "otisk...

Načteno

edesky.cz/d/7938775

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz