« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25.09.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-32032/2023-930/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „D1 01191.C Brno-centrum – Brno-jih (etapa 0B)“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-32032_2023-930_3.pdf
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> RDS
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56,145 05 PRAHA 4
<br> 3.0
<br> D1 01191.C BRNO CENTRUM - BRNO JIH
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA - 0B.1 + 0B.2 ETAPA
<br> AutoCAD SHX Text
Objednatel:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Objednatel:
<br> AutoCAD SHX Text
Okres:
<br> AutoCAD SHX Text
Kraj:
<br> AutoCAD SHX Text
Příloha:
<br> AutoCAD SHX Text
Čís.zakázky:
<br> AutoCAD SHX Text
Čís.revize:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Měřítko:
<br> AutoCAD SHX Text
Stupeň:
<br> AutoCAD SHX Text
Čís.přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
Souprava:
<br> AutoCAD SHX Text
Navrhl/vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Hlavní inženýr projektu:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
Zhotovitel:
<br> AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém S-JTSK,Výškový systém Bpv
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
JIHOMORAVSKÝ
<br> AutoCAD SHX Text
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
BRNO - MĚSTO
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XX
<br> AutoCAD SHX Text
08/2023
<br> AutoCAD SHX Text
23Z00987
<br> AutoCAD SHX Text
Objekt:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu příloha k č.j.MD-32032/2023-930/3
<br>
<br>
<br> Str.1
<br> ZNA...
md-32032_2023-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01D5FQP*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-32032/2023-930/3
<br> MD/32032/2023/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,se sídlem Zengrova 2694/4 <,>
615 00 Brno (dále také „žadatel“),doručeného dne 12.9.2023,a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-157930-2/OBP-2023 ze dne 25.9.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D1 v úseku mezi MÚK Brno-západ (EXIT 190) a MÚK Brno-Slatina (EXIT 201),pro účely
stavební akce „D1 01191.C Brno-centrum – Brno-jih (etapa 0B)“,spočívající v umístění <,>
zneplatnění či odstranění (přenosných) svislých dopravních značek,přechodných vodorovných
dopravních značek,dopravních zařízení a světelných signálů podle vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „prováděcí vyhláška“),v rozsahu a provedení dle projektu přechodné úpravy provozu
„D1 01191.C Brno-centrum – Brno-jih,dopravní opatření během výstavby“ (ZNAKOM s.r.o.; RDS <,>
č.23Z00987,08/2023),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/7851260

Meta

Stavby   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz