« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - NPO - Vrchní ministerský rada v oddělení hospodářské správy, MMR_1252

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-hospodarske-spravy.zip [ZIP, 619KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo NPO – vrchního ministerského rady v oddělení hospodářské správy
<br>
<br> Č.j.: MMR-64257/2023-94
<br> Datum: 25.září 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_1252,vrchního ministerského rady v oddělení hospodářské správy v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
<br> 37 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · kontrolování a koordinování údržbářských prací a provozní činnosti ve všech nebytových prostorách a objektech pro výkon agendy projektu Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“);
<br> · navrhování vhodných způsobů stavebně-investiční správy majetku (rekonstrukce a modernizace) a souvisejících opatření s důrazem na jejich zhodnocení po ekonomické,technické i architektonické stránce;
<br> · zajišťování přípravy a realizace výběrových a zadávacích řízení v kompetenci oddělení hospodářské správy a v souladu s interními řídicími akty MMR pro zajištění řádného výkonu agendy NPO (dodávky energií,pořízení a servis a opravy autoparku,úklidové a údržbářské práce v nebytových prostorách,dodávky kancelářského nábytku);
<br> · podílení se na přípravě a realizaci dalších veřejných zakázek v oblasti investic a správy budov v souvislosti s organizačním zabezpečením aktivit projektu NPO;
<br> · zajišťování odborných konzultací a zaujímání stanovisek k projekčně připravovaným aktivitám;
<br> · zajišťování obstaravatelské činn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz