« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výzva č. j. SSHMP 22022/2023 k odstranění vozidla (Nissan) z pozemní komunikace (Praha 13), ID 13872, Miroslav Kováč, 155 00 Praha 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_ID_13872.pdf
Správa služeb hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň
<br> XXX XXXXXXXX XXXXX
<br> nar.- XXXX Sezemínská XXXX/X XXX XX Praha 13
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSHMP 22022/2023 13872 Helouová / 222 027 518 01.09.2023
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (5 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení & 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Nissan,RZ: 2SU5341,VIN: SJNBCAP11U0538049,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 13,Archeologická,s.v.0.509078
<br> v rozporu s ustanovením & 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na nákladyjeho provozovatele <.>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení & 19d odst.1 zákona <.>
<br> Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení Rady hl.m...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz